/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134471
Aktif: 10
Bugün: 93
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2018 YILI MART AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisi, 01.03.2018 Perşembe Günü saat 14:00’ de Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Rıdvan GÜNGÖR, Erdal KARAMAN,  Fatih DEVLETOĞLU, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY ve Emin ULUSOY' ndan müteşekkil olmak üzere toplandı. Toplantıya mahalle muhtarlarından Recep ÖZTÜRK, Mehmet SOYDAN, Nurettin ALTINKUM ve Nevzat ERZİK’ de katıldığı görüldü. Çoğunluğun sağlandığı anlaşıldığından gündemin müzakeresine başlanıldı.

 9- Gündemin 2. Maddesi gereğince; Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 Mali Yılı Denetim Raporunun görüşülmesine geçildi. Hazırlanan Denetim Raporu okundu. Belediye Başkanı üyelere görüşleri için söz verdi. Müzakere edildikten sonra yapılan oylama neticesinde 2017 Mali Denetim Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürü’ nün üyelere konu hakkında açıklamalarda bulundu. 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanunun 86. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa eklenen  Ek Madde 2’ ye göre; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez……. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılım payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez.” hükmü gereğince ilçemizde  meskenler  için uygulanan en düşük 3,48 TL + %8 KDV tarifeyi artırarak 5,00 TL + %8 KDV olarak Kamu Kurum ve Kuruşlarına sabit su tüketim  ücreti tarifesi olarak uygulanmasını Başkan oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ilçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 01.01.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 5,00 TL + ( %8KDV)‘ nin sabit su tüketim ücreti tarifesi olarak uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Eflani Belediye Başkanlığı adına proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Eflani Belediye Başkanlığı adına proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

13 – Gündeme alınacak konulara geçildi. Özel Kalem Biriminin 27.02.2018 tarih ve 142 sayılı yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Başkan üyelere açıklamalarda bulundu. Bu konu hakkında üyelere söz veridi. Müzakereden sonra 2018 yılı içersinde cadde, meydan ve parklara dikilecek olan fidanlara, Afrin Zeytin Dalı Harekatında şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere Terörle Mücadele kapsamında şehit olan güvenlik güçleri ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri dahil tüm şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ve fidanların bu kapsamda numaralandırılmasını oy biriliği ile karar verildi.

14- Fen İşleri Biriminin 27.02.2018 tarih ve 143 ile 144 sayılı yazıları okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakereden sonra mülkiyeti Belediyemize ait (Candaroğulları Mahallesi) Çelebiler Mahallesi Tapusuna kayıtlı olan  104 Ada 23 Parsel numarada atıl durumdaki eski Hamam Binasının  daha sonra kültürel tesis alanı olarak ve 160 Ada 3 Parsel numarada  atıl durumdaki taşınmazların daha sonra yeni yapılaşma alanı olarak yatırım yapılabilmesi için yıkılmalarına oy birliği ile karar verildi.

15 – İsmail ÇETİN’ in 19.02.2018 tarihli dilekçesi okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Hal içinde Belediyemize ait dükkanda kahvehane işletmekte olan İsmail ÇETİN’ in aylık kirası 755,00 TL olup Eflani’ nin ekonomik şartlarında karşılamasının imkansız olduğundan aylık kirasının düşürülmesi talebi değerlendirildi. 2886 Sayılı Devlet İhale Hükümlerine göre ihalesi yapılarak kiraya verildiğinden indirim talebinin red edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve temennilere geçildi. Dilek ve temennilerden sonra  Nisan 2018 ayı Meclis Toplantısını 03.04.2018 tarihinde saat 14:00’ de yapmak üzere toplantıya son verildi.      

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım