/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 561836
Aktif: 10
Bugün: 194
Dün: 495
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

(2+1) ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

B5 (ALT GELİR GRUBU) tipi (2+1) ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

 

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 

T.C. vatandaşı olması,

 

Karabük il nüfusuna kayıtlı veya Eflani ilçesi sınırları içerisinde en az  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,

 

Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

 

Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

 

25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;

 

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨4.500 olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨4.500 olması gerekmektedir.)

 

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

 

İkametgah ilmühaberi  Karabük ili  Eflani   ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.) ,

 

T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

 

Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.

 

Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 

Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,

 

eksiksiz olarak ibraz edecektir.

 

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

 

 

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

 

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

 

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

 

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

 

ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :

 

B5 (ALT GELİR GRUBU) tipi (2+1) konutlar; ¨2.000’nin başvuru bedeli olarak alınması,

 

Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)  seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,

 

Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,

 

İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi, koşulları ile satılacaktır.

    

   

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım