/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134483
Aktif: 5
Bugün: 121
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisinin Ekim 2017 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır. 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER' den müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı. 

31-KARAR: 

            Gündemin 2. Maddesi gereğince Bem-Bir-Sen Sendikasının 06.09.2017 tarih ve 6 sayılı yazısı okundu. Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra 4688 Sayılı Kanunun 32. Maddesine istinaden Eflani Belediye Başkanlığı ile yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamaya ve verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

32-KARAR: 

            Gündemin 3. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 27.09.2017 tarihli yazısı okundu. Müzakere edildikten sonra 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ek gelir sağlandığından aşağıda gelir ve gider kalemlerinde gösterildiği üzere ek bütçe yapılmasına 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi. 

EK BÜTÇE GELİR KALEMLERİ

04.02.02.51 Altyapı Hizm. İçin Genel Bütçeden Alınan Yardım…….........  200.000,00 TL

06.01.03.01 Diğer Bina Satış Gelirleri…………………..........………………….      100.000,00 TL

                                                                                                                                                        

TOPLAM                                                                                             300.000,00 TL

 

EK BÜTÇE GİDER KALEMLERİ 

46.78.05.30-04.4.1-05-06.05.01.90 Harcama Kalemine ………………….150.000,00 TL

46.78.05.30-04.4.1-05-06.05.02.01 Harcama Kalemine ………………….150.000,00 TL 

                                                                                                                                                       

TOPLAM                                                                                        300.000,00 TL

33-KARAR: 

              Gündemin 4. Maddesi gereğince 2018, 2019 ve 2020 Mali Yılları Bütçelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Mali Hizmetler Müdürülüğü bu konuda yazılı açıklamalarda bulundu. İlgili yıllar bütçelerinin 19.10.2017 günü saat 14:00’ a kadar Komisyon Raporunun hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi.

34-KARAR: 

            Gündeme alınacak konulara geçildi. Belediye Özel Kalem Memurluğu’ nun 03.10.2017 tarih ve 713 sayılı yazısı okundu. Başkan gündeme alınmasını oya sundu. Oy birliği ile gündeme alınmasına karar verildi. Belediyemiz enerji giderlerinin karşılanması amacıyla kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için yapılan fizibilite çalışmaları sonucu ilçemiz tapusunun Koltucak Köyü 125 Ada 56 Parsel numarasında kayıtlı 25 dönümlük Hazine Taşınmazının 19 dönümlük kısmı bu iş için uygun görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda söz konusu taşınmazın kiralanması veya tahsisi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy biriliği ile karar verildi.

                         Belediye Başkanı 19.10.2017 tarihinde saat 14:00’ da 2. Oturum için toplanmak üzere Meclisin birinci oturumunu kapatarak toplantıya son verildi.

 

Belediye Meclisinin Ekim 2017 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 2. oturumuna ait tutanaktır. 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Emin ULUSOY' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

35-KARAR: 

                        Meclis 2. Oturumuna 2018, 2019 ve 2020 Mali Yılları Bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunması ile başlandı. Hazırlanan Rapor Meclis Üyesi Rıdvan GÜNGÖR tarafından okundu. Müzakere edildikten sonra 2018 Mali Yılı Bütçesinin 3.700.000,00 TL, 2019 Mali Yılı Bütçesinin de 4.070.000,00 TL ve 2020 Mali Yılı Bütçesinin de 4.477.000,00 TL Gelir ve Gider Bütçelerinin birbirine denk olarak kabulüne 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerden sonra Belediye Başkanı yapılan çalışmalar hakkında bilgiledirme yaptıktan sonra Kasım 2017 ayı toplantısını 01.11.2017 tarihinde saat 13:00' da yapmak üzere toplantıya son verildi.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım