/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134482
Aktif: 8
Bugün: 117
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisinin Ocak 2017 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır. 

              Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Rıdvan GÜNGÖR' ün başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı. 

1-KARAR: 

               Gündemin 2. Maddesi gereğince 2016 Mali Yılına ait Gelir ve Giderler ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerin denetimini yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun gizli oyla seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde oylarda eşitlik oluştuğu için gizli oylama tekrar yapıldı. 2. Oylama sonucu; Erdal KARAMAN 6 oy, Fatih DEVLETOĞLU 6 oy, Rıdvan GÜNGÖR 5 oy, Emin ULUSOY 5 oy ve Mehmet GÜNGÖR 4 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. 

2-KARAR: 

             Gündemin 3. maddesi gereğince Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Değişik 24. maddesi gereğince Belediyemizin 2017 Yılı Geçici İş pozisyonlarının tespit edilmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürünün açıklamalarından sonra; söz konusu yönetmelik gereğince Belediyemiz D2 grubunda yer aldığından 29 Memur kadrosu X %20 = 5,8 yuvarlama sonucu 6 adet Geçici İşçiyi 6 Adam/12ay/72 miktarında çalıştırabileceğinden konu Belediye Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 yılında 6Adam/12Ay/72 miktarında geçici işçinin istihdam edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

                  Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesi için toplantının 10.01.2017 tarihi saat 14:00’ da yapmak üzere toplantıya ara verildi.

 

Belediye Meclisinin Ocak 2017 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 2. oturumuna ait tutanaktır. 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı. 

3-KARAR: 

                Gündemin 4. Maddesi gereğince; 8 Kadro Dereceli Veteriner Hekim Kadrosu ve Unvanı karşılık gösterilmek ve boş tutulmak kaydıyla 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden çalıştırılmasına karar verilen 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin ücretinin belirlenmesine geçildi. Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ücret tavan sınır genelgesi değerlendirilerek 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 8 kadro dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin çalıştırılmasına, ücretinin Aylık Net 1.300 TL olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.maddesi çerçevesinde verilebilecek Ek ödeme oranının ise aylık olarak % 145 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-KARAR: 

            Gündemin 5.maddesi gereğince 1 adet Avukatın Kısmi Zamanlı olarak istihdam edilmesi ve ücretinin belirlenmesine başlanıldı. Belediye Başkanının açıklamalarından sonra; 1 adet Avukatın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı olarak 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilmesine, ücretinin 1. derece 1. kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenecek 2017 Yılı tavan Ücreti üzerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-KARAR: 

         Gündemin 6. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinin 2017 yılı huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürü’ nün açıklamalarından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi ve Maliye Bakanlığı BÜMKO 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesine istinaden nüfusu 10.000’ den az olan Belediyelerde, Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Kanunu'nun 39’ uncu maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmeyecek şekilde 75,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6-KARAR: 

          Gündeme alınacak konuların görüşülmesine geçildi. 03.01.2017 tarih ve 01 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün yazısı okundu. 2017 yılından itibaren Düğün Salonunu işletme hakkı tekrardan Belediyemize ait olduğundan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine istinaden ücret tarifesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 Düğün Salonu Ücreti (KDV Dahil)

1-Düğün İçin Kiralamalarda 1.000,00 TL

2-Nişan, Kına Merasimi İçin Kiralamalarda 500,00 TL

3-Dernek, Vakıf, Koop. vb. İçin Kiralamalarda 250,00 TL

4-Belediye Mensuplarının Sosyal İşleri için Kiraya Verilmesinde 250,00 TL

5-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kiralamalarında 250,00 TL

 6-Kermes Benzeri Uzun Süreli Kiralamalarda(Günlük) 100,00 TL

7-KARAR: 

            Özel Kalem memurluğunun 10.01.2017 tarih ve 31 sayılı Yetki Talebi konulu yazı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakeresinden sonra 4688 sayılı kanunun 32. Maddesine istinaden Eflani Belediye Başkanlığı ile yetkili memur sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamaya ve verilecek sosyal denge tazminatı tutarlarını belirlemek üzere Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

8-KARAR: 

           Hakkı Sinan VAROL’un S Plakalı araçların ruhsat ücretleri konulu 09.01.2017 tarihli dilekçesi okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra talebinin Temmuz 2017 ayı Meclis oturumunda görüşülmek üzere şimdilik reddine oy birliği ile karar verildi. 

            Dilek ve Temennilere geçildi. Başkan üyelere görüşlerini sorduktan ve meclis üyelerinin yeni çalışma yılının hayırlı olması dileklerinden sonra Başkan 2016 yılında yapılan çeşitli yatırımlar ve çalışmalar hakkında video gösterimli bilgilendirme konuşması yaptı. 2017 yılında yapılacak yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunduktan sonra Şubat 2017 ayı toplantısını 02.02.2017 Perşembe günü saat 14:00' da yapmak üzere toplantıya son verildi.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım