/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134465
Aktif: 7
Bugün: 72
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisinin Ekim 2016 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

            Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

             39-KARAR:

 

          Gündemin 2.maddesi gereğince 2017, 2018 ve 2019 Mali Yılları Bütçelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü Özkan bu konuda yazılı açıklamalarda bulundu. İlgili yıllar bütçelerinin 19.10.2016 günü saat 14:00'a kadar Komisyon Raporunun hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

   40-KARAR:

 

           Gündemin 3.maddesi gereğince Fen İşleri Biriminin 01.08.2016 tarihli yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu. Müzakere edildikten sonra; İlçemiz Yalacık Mahallesinde tapusuna F29.b.10.d.2.d pafta, 209 ada 9 parsel numarasında kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz için, şehir plancısı Erhan Yurdakul tarafından hazırlanıp mülkiyet sahibi Yaşar Benli 'nin talebi ile 3.Derece arkeolojik sit alanı içinde kalan parsel için Belediyemize sunulmuş olan Koruma Amaçlı İmar Planı taslağı hakkında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş istenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı 19.10.2016 tarihinde saat 14:00'da 2. oturumda toplanmak üzere Meclisin birinci oturumunu kapatarak toplantıya son verdi.

 

Belediye Meclisinin Ekim.2016 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 2. oturumuna ait tutanaktır.

 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR,  Emin ULUSOY, Mahir ERENLER, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                  41-KARAR:

 

Meclisin 2. Oturumuna 2017, 2018 ve 2019 Mali Yılları Bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunması ile başlandı. Hazırlanan Rapor Meclis Üyesi Orhan Savaş tarafından okundu.  Müzakere edildikten sonra  2017 Mali Yılı Bütçesinin 3.300.000,00 TL, 2018 Mali Yılı Bütçesinin de 3.630.000,00 TL ve 2019 Mali Yılı Bütçesinin de 3.993.000,00 TL  Gelir ve Gider Bütçelerinin birbirine denk olarak kabulüne 5393 sayılı Kanunun 18/b maddesine istinaden Emin Ulusoy'un Ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

               42-KARAR:

 

Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 10.10.2016 gün ve 745 sayılı Disiplin Amirleri Yönetmeliği konulu yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra aşağıda gösterilen ''EFLANİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ'' 5393 sayılı Kanunun 18/m maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

 

 EFLANİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Eflani Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Eflani Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Eflani Belediye Meclis kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Eflani Belediye Başkanı yürütür.

EK-4

EFLANİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ,MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI

(*) Birim Amiri;

"C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,

D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,

D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,

D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,

D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,

Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü" dür.

 

43-KARAR:

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 19.10.2016 gün ve 120 sayılı Belediye Birimlerinin oluşturulması konulu yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra aşağıdaki Birimlerin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye Birimleri:

1-ÖZEL KALEM MEMURLUĞU

2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4-FEN İŞLERİ HİZMETLERİ

5-İTFAİYE HİZMETLERİ

6-SU İŞLERİ HİZMETLERİ

7-TEMİZLİK HİZMETLERİ

8-ZABITA HİZMETLERİ 

           

44-KARAR:

 

Yine Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 19.10.2016 gün ve 121 sayılı ''Taşhan'ın Misafirhane olarak kullanılması'' konulu yazısı okunarak gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra; İlçemiz Çelebiler Caddesi üzerinde bulunan tapunun 145 Ada 1 Parsel numarasında Mülkiyeti Belediyemiz üzerine kayıtlı Tarihi Tescilli Taşhan, müstecirden geri alındığından Belediyemizin misafirhane ihtiyaçlarını karşılamak üzere Misafirhane olarak kullanılmasına ve misafir olarak kalacaklardan 3 gün süre ile ücret alınmamasına, üç günlük süre sonrasında sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri de dahil olmak üzere günlük KDV dahil 20,00 TL ücret alınmasına, yine devamlı kalmak isteyen öğrencilerden tam dönem için KDV dahil 5.000,00TL, aylık olarak ise 500,00TL KDV dahil ücret alınmasına ve misafirlerin yeme içme iaşelerinin Belediyemiz tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. Kasım 2016 Ayı mutat Meclis Toplantısını 01.11.2016 tarihinde saat 14:00'da yapmak üzere toplantıya son verildi.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım