/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134482
Aktif: 8
Bugün: 117
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

KARAR:

6- Gündemin 2. Maddesi gereğince; 19.01.2018 tarih ve 55 sayılı Belediye Başkanlığı makamından havale edilen gerekçe raporu okundu. Konu hakkında meclis üyeleri ile  yapılan müzakeresi neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) sermayeli Eflani Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne Eflani Belediye Başkanlığı’nın  %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 01.02.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR: 

7 – Gündemin 3. Maddesi gereğince; Eflani Noterliği’ nin 16.01.2018 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Hizmet binasının 1. Katında Belediyemizin kiracısı olarak faaliyet gösteren Eflani Noterliği’ nin zarar etmesi durumunda Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce kapatılabileceği hususu değerlendirildi. Kamu yararı göz önüne alınarak 2018 yıl ve sonrası için yapılan/yapılacak aylık kira artışının yapılmamasına yönelik mevcut kira sözleşmesinin yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR:

8 – Gündemin 4. Maddesi gereğince; İrfan AÇIKGÖZ’ ün 10.01.2018 tarihli dilekçesi okundu. Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebiler Mahallesi tapusuna kayıtlı 127 Ada 1 parsel üzerindeki eski Su Arıtma Tesisinin Lojman ve Bahçesinin uzun süreli kiralama talebi müzakere edildi. Müzakereler neticesinde söz konusu taşınmazın 25 yıllığına kiraya vermek / sınırlı aynı hak tesis etmek üzere Belediye Encümeni’ ne yetki verilmesine 5393 Sayılı Kanunun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınacak konu bulunmadığından dilek ve temennilere geçildi. Başkan üyelere talep ve dileklerini sorduktan sonra Mart 2018 ayı Meclis Toplantısını 01.03.2018 tarihinde saat 14:00’ de yapmak üzere toplantıya son verildi.      

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım