/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134479
Aktif: 10
Bugün: 108
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2016 NİSAN AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisinin Nisan 2016 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır. 

             Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı. 

17-  KARAR: 

           5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince üyeler arasından gizli oy ile seçim dönemi sonuna kadar görev yapmak üzere Meclis Başkan Vekillerinin seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Erdal Karaman ile Rıdvan Güngör 7’şer oy aldıklarından kura çekimi sonucunda Rıdvan Güngör Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Erdal Karaman ise Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmiş oldular.  

 

18- KARAR: 

           5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince üyeler arasından gizli oy ile seçim dönemi sonuna kadar görev yapmak üzere Katip üyelerin seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Emin Ulusoy 8 oy, Rahmi Erenoğlu 7 oy alarak asil katip üyeliğe, Mehmet Güngör ile Mahir Erenler 6’şar oy alarak yedek katip üyeliğe seçildiler.

19- KARAR: 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi Gereğince Üyeler arasından GİZLİ OY ile bir yıl görev yapmak üzere Orhan Savaş 6 oy, Fatih Devletoğlu 6 oy alarak encümen üyeliğine seçildiler. 

20-  KARAR: 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi Gereğince Üyeler arasından NİSPİ ÇOĞUNLUK ile bir yıl görev yapmak üzere beş adet PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU üyesinin seçimi yapıldı. Nispi çoğunluk ve üyelerin oy birliği ile Rıdvan Güngör, Orhan Savaş, Ramazan Susoy, Emin Ulusoy ve Rahmi Erenoğlu Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine seçildiler.

21- KARAR: 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi Gereğince Üyeler arasından NİSPİ ÇOĞUNLUK ile bir yıl görev yapmak üzere beş adet İMAR KOMİSYONU üyesinin seçimi yapıldı. Nispi çoğunluk ve üyelerin oy birliği ile Erdal Karaman, Fatih Devletoğlu, Ramazan Susoy, Mahir Erenler ve Mehmet Güngör İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler. 

22- KARAR: 

           Gündemin 7. Maddesi gereğince Fen İşleri Biriminin 31.03.2016 günlü İmar Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısının müzakeresine geçildi. Yazı Belediye Başkanı tarafından okundu. İmar Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi. 

23- KARAR:

          Gündem gereği 2015 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve karara bağlanmasına geçildi. Bu sırada Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul yerini yönetmelik gereğince Meclis 1. Başkan Vekili Rıdvan Güngör’e bıraktı. 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü ÖZKAN tarafından okundu. Müzakere edildikten sonra kabulüne oy birliği ile karar verildi.

         Nisan 2016 ayı mutat toplantısının 2. Oturumunu 13.04.2016 tarihinde saat 14:00’da yapmak üzere toplantıya son verildi.

Belediye Meclisinin Nisan 2016 ayı mutad toplantısının  2.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır. 

              Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili Erdal KARAMAN' nın başkanlığında, üyelerden Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı. 

24- KARAR: 

          Gündemin 9. maddesi gereğince gündeme alınacak konular müzakeresine geçildi. Önceki toplantıda İmar Planı Notu Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonuna havale olunan konu İmar Komisyonu tarafından incelenmiş olduğundan düzenlenen raporun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporu okunduktan ve müzakere edildikten sonra; Eflani (Karabük) Uygulama İmar Planı Notlarının 2. Genel Hükümler maddesine 31) bendi aşağıdaki şekilde ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

            "31) Kottan Kazanılan Katlar,

            1)+-0.00 kotu uygulama yapılacak parsel ve parseller çevresindeki en yüksek yol kotundan alınacaktır.

            2) +-0.00 kotu altında elde edilecek alanlar inşaat emsaline dahil edilmeyecektir." 

            Dilek ve temennilerden sonra Mayıs ayı mutat toplantısını 03.05.2016 Çarşamba günü saat 14:00 yapmak üzere toplantıya saat 14:30' da son verildi.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım