/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1166940
Aktif: 6
Bugün: 423
Dün: 411
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU: 

İÇİNDEKİLER                : 

1-GENEL BİLGİLER       : 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Düğün Salonu ve Kafeterya için kiraya verilmiş Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 52 adet ve kiraya verilecek 20 adet olmak üzere toplam 72 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde ve Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Parkı ve 4 adet Çocuk Parkı ile 1 adet spor kondisyon alanı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       3 adet faal İş Makinesi

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Hizmet Otosu,

                       1 adet faal çöp toplama kamyonu ile 1 adet gayri faal çöp toplama kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı, 

                        1 adet BMC marka kamyonu, 

                       Tapuda kayıtlı bina, arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet te Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2015 yılında sözleşmeli olarak bir adet tam zamanlı veteriner Hekim  ve 1 adet te kısmi zamanlı Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2015 yılında işçi kadrosunda 1 Adet Operatör, 2 Adet Yangın İlk Müdahale İşçisi, 1 Adet Oto Bakım Onarımcısı, 1 Adet Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, 1 Adet Kanalizasyon, Su ve Bina Arızaları  Tamir Onarım İsçisi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 4 adedi münhaldir.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2015 yılında Belediye Meclisi tarafından 6 Adam / 12 Ay / 72 miktarında vize verilmiş olup ancak Geçici İşçi çalıştırılmamıştır

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:Tarihi Tescilli Taşhan;  Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görecek olan kız öğrencilerin barınması için düzenlenerek hizmete sunulmuştur.

Taşhan‘ın çevre düzenlemesi için 3300 m² antik parke taşı alımı yapılarak etrafındaki yolların düzenlemesi yapıldı.

Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören erkek öğrencilerin barınması için Eflani Öğretmenevi Belediyemiz tarafından onarılarak tefriş edildi ve hizmete sunuldu.

İlçemiz Çelebiler, Yalacık, Çalışlar, Kayadibi, Tabaklar Mahallelerine 40.000 m² beton parke yol ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Kanalizasyon Ana Kolektör Hattı yapımı kapsamında yaklaşık 4000 metre Korige Boru, bacası vb. malzeme alımı yapıldı. Kanalizasyon hattı için alınan malzemelerin 3000 metrelik kısmı Ediller-Tabaklar Mahallesi arasında uygulanarak kullanıldı.

Tabaklar Mahallesindeki Mehter Köprüsü ile Yalacık Mahallesindeki yaya köprüsü genişletme ve güçlendirme çalışması yapıldı.

Çelebiler Mahallesi Toygaraltı mevkiine  yapılan Toygaraltı Sosyal Tesisinin kaba inşaatı ve çatısı tamamlandı.

Belediyemiz Cenaze Nakil Aracı ihtiyacı için başlatılan bağış kampanyası sonucu yeni Ford Transit Custom marka Cenaze Nakil Aracı alımı yapılmıştır.

Belediyemiz envanterinde bulunan İveco marka İtfaiye Aracının üstü ve ekipmanları yenilenmiştir.

Tabaklar Mahallesine Çok Amaçlı Kültür Merkezi yapımı için İl Özel İdaresinden ödenek aktarılmış olup inşaatının %70 lik kısmı tamamlanmıştır.

İlçemiz İçme ve Kullanma Suyu Artıma Tesisine klor, vb. malzemelerin alımları yapılarak depoların ve motorların genel bakım ve temizliği yapılmıştır.

Toplu Konut İdaresi Sosyal Konut Projesi için ön talep toplanmış olup belirlenen arazi için 2. Kısım 18. Madde uygulaması yapıldı ve düzenleme sonrası yeni hazırlanan  tapular dağıtıldı.

Belediye Emir ve Yasakları Yönetmelik hazırlanarak Belediye Meclisinden alınan karar ile yürürlülüğe konulmuştur.

Belediyemiz Hizmet Binasında engelli ve yaşlılar için hizmet vermekte olan asansörün bakım ve onarımları yaptırılarak yeni yayınlanan mevzuatta ki  standartlara uygun hale getirilmiştir.

İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında hazırlanan projeye uygun olarak altyapı, bakım-onarım ile çevre düzenlemesi ve temizliği işlerinde 2015-2016 dönemi için 2 adet proje hazırlanmış olup bu projelerde toplam 35 kişinin katılımı ile  uygulama yapılmaktadır.

Sosyal ve Kültürel  etkinlikler olarak;

-Çanakkale Zaferinin 100. Yılı olması münasebetiyle öğrenci ve halka yönelik “Destanlaşan Çanakkale” isimli  bir konferans düzenlendi

- Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

-Kutlu Doğum Haftasında birlik ve beraberliğinin artırılması ve kutlama için Küçük Kutlu Doğum Haftası Kitap Seti dağıtıldı.

-Hıdrellez zamanı çeşitli etkinlikler düzenlendi.

-İftar Programı düzenlendi.

-Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen Bayır Bucak Türkmenlerine Yardım Kampanyasına vatandaşlarımız ile beraber destek verildi.

-Çeşitli ulusal ve yerel kanallarda tanıtım amaçlı röportaj, yayınlar yaptırıldı.

-Şafak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi katkılarıyla Engelliler ile ilgili gösteri düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığından iş makineleri ve malzeme alımlarında KDV indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi alınarak, DMO’den 1 adet yükleyici ve kazıcı iş makinesi alınmıştır.

İller Bankası A.Ş. tarafından İlçe Merkez ve Mahallelerimizdeki mevcut nesnelerin tespit edilerek sayısal haritasının çıkarılması için çalışmalar devam etmekte olup bu giderlerin yarısı İller Bankası A. Ş. tarafından hibe olarak karşılanacaktır. 

                       5- 2016 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler: 

       1-  Kanalizasyon Ana Kolektör Hattının yapımına devam edilmesi. 

       2-  İmar planının revizyonu ve ilave imar planı uygulamasının yaptırılması.

       3- TOKİ uygulamasının yapılacağı hazine taşınmazında hissesi olan kişiler için kamulaştırma çalışması yapılması.

       4-  İlçemiz İçme ve Kullanma Suyu Tesisinin bakım ve onarımı kapsamında mevcut su depolarının yalıtım malzemesi ile kaplanması.

       5- Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının elektrik, sıhhi ve ısıtma tesisatlarının yapımına devam edilecektir.

      6- Ekonomi Bakanlığından iş makineleri ve malzeme alımlarında KDV indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup bu kapsamda  alınması planlanan makine ve ekipmanlar şunlardır: 

-Vakumlu Yol Süpürme Aracı,

-Ağaç Sökme Aracı,

-Trafo,

-Kombi Sathi Kaplama Aracı,

-Asfalt Emülsiyon Depolama Tankı,

-Yol Süpürgesi Mucur,

-4x4 İtfaiye Öncü Aracı alımı 

       7- İlçemizin tanıtım için Ankara’ da düzenlenecek Karabük Tanıtım Günleri etkinliğine katılım sağlanacak ve destek verilecektir.

       8- İlçe merkezinde bulunan eski Hamamın restore edilerek Kent Tarihi Müzesi olarak faaliyete girmesi,

       9- İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç sökme makinesi alımı,

10- İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

      11- 4x4 İtfaiye Öncü aracı alımı yapılarak Belediyemiz taşıt envanterine katılması,

      12- İlçemiz mahalle yollarının asfalt malzeme ile kaplanması için Kombi Sathı Asfalt Kaplama aracı ve bu aracın montajına uygun kamyon, Emülsiyon Depolama Tankı, Yol Süpürgesi, 2. El Silindir vb. makine ve ekipman satın alınması ve asfaltlama çalışmasının yapılaması, 

       13- İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

       14 - İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

       15- TOKİ yapımı kapsamında  başlanılan 18. madde uygulaması sonrası kamulaştırma işlemlerine başlanılması ve 1. etap konut inşaatına start verilmesi.

      16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ödenek alınması ve mahalle içlerinde altyapı düzenlemesi yapılması,

                        6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

             Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.800.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde yapılan 900.000,00 TL'lik ek bütçe ile Bütçe ile verilen ödenekler toplamı 3.700.000,00 TL olmuştur. 2014 Yılından Programlı ve Borçlar Karşılığı olarak 385.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 645.000,00 TL ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek  Toplamı 4.085.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 3.110.695,01 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun 2.516.050,56 TL’lik kısmı tediye olunmuş 594.644,45 TL’lik kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2016 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 563.014,71 TL’lik kısmını Personel Giderleri, 79.715,59 TL’lik kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 776.657,40 TL’lik kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 26.011,85 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 27.889,34 TL’lik kısmını Cari Transferler, 1.629.089,24 TL’lik kısmını Sermaye Giderleri Harcamaları, 8.316,88 TL’lik kısmını da Sermaye Transferleri oluşturmaktadır. 375.000,00 TL Programlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2016 Mali Yılına aktarılmış ve 599.304,99 TL ödenek te kullanılmayarak imha edilmiştir.

            Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.800.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 900.000,00 TL'lik Ek Bütçe yapılmış böylelikle 2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 3.700.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 3.362.828,93 TL Gelir Tahakkuk etmiş ve 2014 Yılından devir eden 61.781,31 TL Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 3.424.610.24 TL olmuştur. Bu tahakkukların 3.364.716,47 TL’lik kısmı tahsil olunmuş 59.893,77 TL’lik kısmı da tahsil olunmak üzere 2016 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 201.350.56 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 660.997,33 TL’lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 559.706,39 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.525.496,63 TL’lik kısmını Diğer Gelirler ve 417.165,56 TL’lik kısmını da Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Tahsil  olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2015 Yılı Net Gelirimiz de 3.364.716,47 TL olmuştur.

            Belediyemizin Ziraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki, Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki ve Garanti Bankası Karabük Şubesi'ndeki hesaplarına 2015 Yılında  5.231.519,31 TL yatırılmış, 2014 yılından devir eden 63.620,19 TL ile Banka Gelir Yekünü 5.295.139,50 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 4.724.799,29 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 570.340,21 TL’lik kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2016 Yılına devir etmiştir.

                         31.12.2015 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2016 Yılına devir etmiş toplam 594.644,45 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 467.886,01 TL kredi ve 213.166,25 TL kısa ve uzun vadeli Uzlaşma, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 21.215,18 TL borcu, 

                        31.12.2015 tarihi itibariyle vergi, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2016 Yılına devir eden toplam  59.893,77 TL alacağı bulunmaktadır.

                          7- Belediyenin Varlıkları : 

                       31.12.2015 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu …………………………….…...............570.340,21 TL

Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu........................................18.173,52 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu……………………………………..……...................100,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………........…...........7.080,00 TL

Binalar Mevcudu…………………………………………………................. 1.886.562,94 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….……..........………….657.294,74 TL

Taşıtlar Mevcudu…………………………………………………................……531.697,99 TL

Demirbaşlar Mevcudu………………………………………...........………684.134,06 TL’dir.

 

                       Kesin hesaplarla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen cetveller ve denetim komisyonunca incelenen gelir ve gider hesap raporlarından konularla ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

                       İşbu faaliyet raporumuzu belediye meclisimize saygı ile sunar, tetkik ve kabulünü arz ederim. 28.03.2016

                                                                                             İbrahim ERTUĞRUL 

                                                                                               Belediye Başkanı 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım