/userfiles/654.png

KARABÜK İLİ- EFLANİ İLÇESİ - CANDAROĞULLARI MAHALLESİ TAPUNUN 115 VE 440 ADALARIN ORTASINDA KALAN ALANDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ- EFLANİ İLÇESİ - CANDAROĞULLARI MAHALLESİ TAPUNUN 115 VE 440 ADALARIN ORTA...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 401 ADA-1 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 401 ADA-1 PARSEL İMAR PLA...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 113 ADA-1,2,3,4 PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 113 ADA-1,2,3,4 PARSELLER...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ Karabük İli Eflani İlçesi Plan Notu Değişikliği...           • SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN 3 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR...     1- İlçemiz Devletoğlu Caddesi Küçük Sanayi Sitesindeki Tap...           • ŞAHİT BARIŞ EFE PARKI, KAFETERYA VE PARK OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR...       1- İlçemiz Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Şehit Barış EF...           • 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI…   19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLÇEMİZDE C...           • İLÇEMİZDE BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ...             19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...           • UYGULAMALI ARICILIK EĞİTİMİ YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ. Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan "Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Ye...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ Hüsnü AKIN’ ın 23 NİSAN ULUSAL EGENEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI…                            ...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1184945
Aktif: 6
Bugün: 158
Dün: 572
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği

EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

1-       AMAÇ:

Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve ilçede esenlik, huzur, sağlık, düzen ve ilçe halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

2-       KAPSAM:

Bu yönetmelik, Eflani Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişileri, işyerlerini, kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

3-       HUKUKİ DAYANAKLAR:

 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu,

1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Yasa,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

2464 Belediye Gelirleri Kanunu,

3194 Sayılı İmar Kanunu,

9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası,

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 

4-       TANIMLAR:

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden,

a) Belediye: Eflani Belediyesi

b) Belediye Başkanı: Eflani Belediye Başkanını,

c) Belediye Meclisi: Eflani Belediye Meclisini,

d) Belediye Encümeni: Eflani Belediye Encümenini,

e) Zabıta: Eflani Belediyesi Zabıta Memurluğunu ifade eder.

 

 

2.BÖLÜM

UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

5-Huzur ve Sükun İle İlgili Emir ve Yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

5.1-Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Valilik makamınca oluşturulan kurullarca alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan yönetmeliklere uymamak.

5.2-Halkın huzur ve sükununu bozacak fiil ve davranışlarda bulunmak.

5.3-Halkın toplu olarak bulunduğu kapalı alanlarda, işyerlerinde sigara vb. tütün ürünleri içmenin yasak olduğunu belirten SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhası asmamak.

5.4-Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla , durarak veya gezici olarak satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak, çalgıcılık yapmak, yüksek sesli müzik dinlemek ve hurdacılık yapmak.

5.5-Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

5.6-Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, oturak, oyun ve spor aletleri  vb. maksatları dışında kullanmak.

5.7-Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan park, kaldırım, cadde ve sokaklara çöp ve atık malzemeleri gelişi güzel bırakarak, atarak çevreyi kirletmek, hurda toplamak, izinsiz çadır kurmak.

5.8- Şadırvanlarda paspas, araç  yıkamak vb.  işler için su almak, taşımak, yıkamak.

5.9-Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.

5.10-Dükkan ve binaların pencere ve duvarlarından bacasız soba borusu çıkartıp çevreyi dumanla rahatsız etmek.

5.11-Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.

5.12-Belediye tarafından yapılan ışıklandırma, kültürel ve sosyal yapılarına ve tesislerine zarar vermek.

5.13-Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat 22:00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak.

 5.14-Ev yada bahçede beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek.

5.15-Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izini almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

5.16-Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.

5.17-Hayvan pazarı dışında hayvan alıp satmak.

5.18-Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10:00’dan önce akşam hava karadıktan sonra yapmak. (İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)

 5.19-İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha etmek.

5.20-İşyeri önünde hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şeklide ses ve müzik yayını yapmak,  

6- Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

6.1-Her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara, parklara çöp, kabuklu yiyecek atmak, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.

6.2-İşyerlerinin temizliği yapılırken atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımına atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

6.3-Özel hukuk kişileri ile kamuya ait binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları, yağlı boya, katran, tebeşir, sprey boya vs. ile karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek.

6.4-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

6.5-Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak.

6.6-Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, yüzmek, yıkanmak, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak ve çevresine kirletmek.

6.7-Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.

6.8-Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerine değiştirmek, zarar vermek ve etrafına lüzumsuz çöp atmak.

6.9-Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara bırakmak.

6.10-Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, Belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

 6.11-Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda, kağıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek.

6.12-Seyir halindeki araçlardan dışarıya çöp, kağıt, sigara izmariti vb. şeyleri atmak.

6.13-Site, konut, fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, kurum gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı en aza indirmek için is, toz ve kurum tutucu filtre takılmaması.

 6.14-Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

6.15-Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde halı, araç vb. yıkamak.

6.16- Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması, tamiri veya temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi ve emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli terdi almamak.

6.17-Binalarda ısınma amaçlı  izin verilen yakıt haricinde yakıt kullanmak ve izin verilmeyen yakıtı satmak.

6.18-Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, Çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak.  

6.19-Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.

 b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.

d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

 e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.

6.20-Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

 a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.

 c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

f) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri  

h) Soba külleri.

7- Düzenle İlgili Emir ve Yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

7.1-Dükkan önü, yol, meydan, tretuvar vb. yerleri satış ve teşhir için herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak. İşyerleri önüne çizilen çizgilerin dışına mal ve malzemeleri taşırmak.

7.2-Belediyece konulmuş her nevi direk, lamba, levha, çeşme muslukları, çöp kutuları, reklam elemanları, banklar, sabit ve hareketli alet, edevat ve benzeri araç ve gereçlerini sokak levhaları ile kapı numaralarını durak ve tabelalarını, ışıklandırmaları, kırmak, bozmak ve tahrip etmek, düşürmek, yerlerini değiştirmek.

7.3-Kümes, ahır ve ağıl küçük ve büyükbaş hayvanlarını yerleri kirletmesine meydan vermek ile cadde ve sokaklara başıboş bırakmak, kamu binası önünde, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek.

7.4-Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

7.5-Apartman, işhanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, işhanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve işhanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.

7.6-Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek

7.7-Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek ve tahrip etmek.

7.8-Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklam levhası vb. şeyler koymak.

7.9-Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek.

7.10-Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanmak.   

 7.11-İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum, kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.

7.12-İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

7.13-Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.

7.14-Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.

7.15-Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma ve duraklı taksilerin kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, bekleme yapması, park etmesi.

 7.16-Şehir içinde kaldırım ve amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yer dışına her türlü araç park etmek, engelli giriş çıkış önlerine araç park etmek, yayların geçişini engellemek.

7.17-Belediyenin ilgili birimince toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, taksilerle ilgili aldığı kararlara uymamak.

8-Sağlık, Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

8.1-Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.

8.2-Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başı boş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, belediye veterinerliğinden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek.

5199 sayılı hayvanların koruma kanununun 14. maddesi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satış ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek.

8.3-Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.

8.4-Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek.

8.5-Et ve Et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak.

8.6-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçları şehir içersinde konutlara bitişik olarak park etmek.

8.7-Gıda maddelerini üreten, satan ve depo eden her türlü işyerinde vasıfları bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerinin bulundurulması ve satışının yapılması yasaktır.

8.8-Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, derelere, bahçelere bırakmak, dökmek.

 8.9-Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın bayrak, levha, afiş, çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak ve sabitlememek.

8.10-Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.

8.11-Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıkta satışı yasaktır.

 8.12-Her türlü bina , Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.

8.13-Evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak.

8.14-İzin almadan şehir içersinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine aykırı hareket etmek.

8.15-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerde olursa olsun çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak, umuma açık yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek.

8.16-İtfaiye ait yangın muslukları ve hidratlar ile Belediye araçlarının su aldığı yerleri engelleyecek şekilde buralara park etmek.

8.17-Şehir içi hafriyat taşıyan araçların Belediyeden izin almadan taşımacılık,nakliye yapmak.   

8.18-Umuma açık park, bahçe ve açık alanlarda içki içmek ve çevredeki insanları rahatsız etmek.

8.19-Cami önlerinde seyyar veya araç üstünden satış yapmak yasaktır.

8.20-Dilencilik yapmak ve izinsiz yardım toplamak yasaktır.

9-Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar.

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

9.1-Belediyece müsaade edilen mezarlıklar dışında cenaze gömmek. (Belediyelerin belirlediği mezarlık alanları haricindeki yerlere ölüleri defnedenler 5237 TCK-196 maddesi gereği cezalandırılır.)

9.2-Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak, (Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli hususunda Umumi Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır.)

9.3-Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

9.4-Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.

9.5-Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.

9.6-Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.

9.7-Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak.

9.8-Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

9.9-Belediyeden izin almadan mezarlığa gelişi güzel ağaç dikmek.

9.10-Mezarlık alanında ateş yakmak.

10-Hayvan Ölüleri İle İlgili Emir ve Yasaklar.

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

10.1-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

10.2-Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek.

10.3-Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak yasaktır.

11-Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerleri ve Burada Çalışan Kişiler İle İlgili Emir ve Yasaklar.

Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel emir ve yasaklara uymak zorundadırlar.

11.1-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılması ve çalıştırılması yasaktır.

11.2-İşyerinde, mevzuatta belirtilen standartlarda, periyodik muayenesi yapılmış yangın söndürme cihazının bulundurulmaması yasaktır.

11.3-İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.

11.4-İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

 11.5-Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

11.6-On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.

11.7-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

11.8-Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi, ruhsata aykırı işlerin yapılması, işyerinin büyütülmesi ve şartlarında değişiklik yapılması yasaktır.

11.9-Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.

11.10-Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca veya havanlandırma sistemi kurulacaktır.

11.11-Bardak ve tabaklar cam veya porselen kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

11.12-Kasap, market vb. işyerlerinde hazırda çekilmiş kıyma bulundurulması yasaktır. Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.

 11.13-İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

11.14-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

11.15-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

11.16-Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.

11.17-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

11.18-Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “Canlı Müzik İzni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.

11.19-Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

11.20-Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

11.21-Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu yada sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacaktır. 

11.22-Belediyenin Ruhsatına tabi işyerleri belediyece tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. İşyerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. Kapama saatinden evvel gelen müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden müşteri alınamaz. Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle) müessesede kalabilirler.Yaz ve kış saatleri uygulamasında işyerinin belirlenen açılış ve kapanış saatlerine uymaması.

11.23-Belediye ruhsatına haiz diğer işyerlerinde müşteri tuvaletlerinden ücret alınmayacaktır. Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kağıdı bulundurulması zorunludur.

11.24-Gıda maddeleriyle ilgili olarak kullanılacak masa, raf vb. şeylerin üzeri cam, mermer, fayans vb. temizliği kolay cinsten maddeyle kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurmaması.

11.25-İşyerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi, berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril hale getirmek için gerekli tesisatın bulundurulmaması, hijyene uyulmaması.

11.26-Her türlü (manava, market vb.) satışı yapılan ürün ve malzemenin üretim bilgisi ve Fiyat Etiketinin müşteri tarafından görünecek şekilde bulundurulmaması.

11.27-Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.

11.28-İşyerinde çalışanların iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.

11.29-Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş Fiyatla) mal ve hizmet satmak.

11.30-Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içersinde damgalarını yaptırmaması.

11.31-Perakende LPG tüp satış yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen kg fazla dolu tüp bulundurulması.

11.32-İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı, ve Gaz atıkları vb.) tedbirleri almamak.

11.33-Milli ve resmi bayramlarda ve anma günlerinde bayrak asılabilir hükmü gereğince işyerinin ön tarafına Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

11.34-Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.

12-Pazar Yerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar.

12.1-Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır.

 12.2-Pazarcı esnafı vergi mükellefi olmakla birlikte, pazarcı esnafının kesinleşmiş vergi borcu ile Belediyeye borcu olmayacaktır.

12.3-Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.

12.4-Hiçbir esnafın tezgah düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derece yığması,

12.5-Tezgahını çizgiler ile belirlenen satış alanından ileri çıkararak komşu tezgahın önünü kapatması yasaktır.

 12.6-Pazarcıların tezgah önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet etmeleri yasaktır.

 12.7-Pazar yerlerinde her satıcı bulunduğu yeri temiz tutacak, çevresini kirletmeyecektir.

12.8-Pazarcı alışverişte kullandığı ölçü aletinin (terazinin) ve gramlarının kolaylık sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur. Terazi ve gramlarının tezgah gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır.

  12.9-Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasaktır.

 12.10-Terazide hile yaptığı tespit edilen Pazarcının terazisine el konur.Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa terazinin seri no’su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen terazinin akibeti San. Tic. İl Müdürlüğü Ölçü ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift kefeli veya elektronik olması yapılan bu işlemi durdurmaz.

 12.11-Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kağıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.

12.12-Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve malzemenin görebileceği zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez.

 12.13-Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların cinsini ve fiyatını gösterir ETİKET koymaya mecburdur. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz.Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacaktır. ( Yarım Kilo ..........TL. gibi ifadeler kullanılmayacaktır.)

12.14-Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır.

12.15-Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış tezgahların haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir surette tezgah kuramaz, satış yapamaz.

12.16-Pazar dahilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5179 sayılı yasa gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması mecburidir.

12.17-Pazarcı esnafı Maliye veya Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. Geçerli belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

 12.18-Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan pazarcı belgesini pazar devam ettiği sürece yakasına takmak mecburiyetindedir.

 12.19-Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması (Bütangaz tüpleri, tiner, vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, atlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır.

 12.20-Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, barak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.

12.21-Pazaryerlerinde hal dışında toptan mal satışı yasaktır. Bu amaçla pazaryerlerinde bulunan veya tesisi edilen her tür kantar istisnasız tüm Zabıta birimleri tarafından toplattırılacak ve bir tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal satanlarında perakende satış yapması yasaktır. Bu tür satışlar ancak Zabıta Müdürlüğü gözetiminde tanzim satış mahiyetinde, gösterilen alan üzerinde sadece halka arz şeklinde yaptırılabilir. Bu alan sabit tahsis alanı olarak algılanamaz. Bu alan için herhangi bir ücret alınamaz. Tanzim satışı yapılan malın fiyatı o günkü veya hal kapalı ise bir önceki günkü azami hal satış fiyatını geçemez. Tanzim fiyatın tespitinde mal kalitesine göre, belediyenin tespit edeceği fiyat baz olarak alınabilir.

12.22-Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak, veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak, tehdit etmek, bu yönde organize suç şebekesi oluşturmak yönünde hakkında tespit yapılan kişiler ve bunların birinci dereceden yakınları Eflani ilçesi dahilinde tahsis alamazlar, adlarına tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

12.23-Pazaryerlerinden, seyyar satıcılara mal veren pazarcının var ise tahsisi/tahsisleri iptal edilir. Pazaryerlerinin dışında, özellikle seyyar satıcılarda; pazaryerinde oluşması gereken fiyatların altında fiyatla mal satılmasını sağlayan pazarcıların derhal pazaryerleri ile ilişkisi kesilir.

12.24-Toptancı hallerde üzerlerinde hal satış yeri kayıtlı olanlar pazaryerlerinde tahsis alamazlar. Ve yine hallerde nam ve hesaplarına satılmak üzere mal gönderen müstahsil dışındaki gerçek kurum ve kişiler pazaryerlerinden tahsis alamazlar.

 12.25-Üretici olarak Pazar yerine sebze ve meyve getiren esnaflar 1000 kg.’dan fazla mal getiremezler. 1000 kg.’dan fazla mal için hal rüsumu ödenmek zorundadır. Üreticiler Müstahsil belgelerini devamlı olarak yanlarında taşıyacak ve istendiğinde görevlilere ibraz edecektir. Üretici pazara getirdiği malları perakende olarak satacak, toptan satış kesinlikle yapılmayacaktır.

 12.26-Pazar yerlerinde açıkta veya gizli, tezgahta içki içmek ve içirmek yasaktır.

12.27-Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının yapılması yasaktır.

13-İktisadi  Düzenle İlgili Belediye Emir ve Yasakları.

Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki ÖZEL HÜKÜMLER de uygulanır.

13.1-Her ne maksatla açılır veya çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, ilgili belediyesine de müracaat ederek gerekli izinlerini alacaktır.

 13.2-Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ( 394 sayılı Kanundaki istisnalar hariç ) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre haftada bir gün ( Pazar günleri ) tatil olmak zorundadır.

 13.3-Hafta Tatili Kanunu’ndan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri Belediye Zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında İdari para cezası uygulanır.

13.4-Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır.

 13.5-Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.

 13.6-Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.

13.7-Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;

a) Müessesenin ünvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur.

 b) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2. nüshası müşteri istemeden kendisine verilecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk damgalı olacaktır.

 c) Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak gram taksimatlı terazi bulundurulması zorunludur.

13.8-Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek yasaktır.

13.9-Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin FİYAT ETİKETLERİNİN müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı olması mecburidir. Bu hükme aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’nun 54. Maddesine ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 ve 13. maddelerine  istinaden, yine aynı Kanunun 77. Maddesinde zikredilen cezai işlemin uygulanabilmesi için Belediye Zabıtaları bir tutanak tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı o yerin en büyük mülki amirine gönderirler.

 13.10-Her ne surette olursa olsun, belediyenin ruhsatına tabi iken ruhsat almadan faaliyet gösterilmesinin tespiti durumda bu işyeri ilgilisi hakkında tutanak tutulur ve derhal belediye encümenine sevk edilerek, alınacak karara istinaden gerekli işlem yapılır.

13.11-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

 c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükleri çalıştıran,

d) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade eden,

e) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

 13.12-Şehir içerisinde ve meskun mahallerde açılan odun kömür depoları;

a) Odun ve kömürlerini depoladıkları alan kapalı mekan olamaz.

b) Depo etrafı sağlam direkler ile sabitlenmiş tel örgü (içerideki malzemenin dışarı dökülmesine mani olacak şekilde) ile çevrilmiş olmalıdır.

c) Bu depolarda, ilgili belediyesinden alınmış itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesi bulunacaktır.

d) Bu depolarda motorlu testere vb. aletler ile kesim yapılamaz.

e) Depolama alanı içerisinde idari işler için kullanılmak üzere hizmet binası bulunabilir.

f) İlgili belediyesince ruhsatlarında gösterilen miktarlar haricinde yakacak malzemesi bulunamaz.

 g) Bu işyerlerine araç giriş çıkış yerleri ilgili belediyesinin onayı ile düzenlenebilir, belediyeden izin alınmadan özel giriş tertip etmek, yolun ve kaldırımın evsafını bozmak yasaktır.

14-İmar İle  İlgili Emir ve Yasaklar.

Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

14.1-Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak, işyerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.

14.2-Binaların dış cephesinden proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası vb. çıkarmak.

14.3-Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulmayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmamsı için gerekli önlemleri almamak.

14.4-İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar vermesi.

14.5-İnşaat atık ve hafriyatlarını kaldırmamak, Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık, artık ve hafriyatlarının cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak.

14.6-Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması, dış cephelerin sıvasız, çok eskimiş boyada bırakılması, binaların çok uzun süre inşaat halinde bırakılması.

14.7-Belediye sınırları ve mücavir alan içersinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyu, mahzen vb. çukurların üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması.

14.8-Belediye sınırları ve mücavir alanları içersinde bulunan su, kanal, elektrik ve telefon alt yapılarına zarar vermemek için kazı izni almamak ve altyapı varsa kazıyı refakatli yapmamak.

14.9-Belediyeden izin almadan kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke vb. şeyler döşemek.

14.10-İşyeri kapılarının dışarıya kaldırıma doğru açılması.

14.11-Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması,iş makineleri ve ağır tonajlı araçlar ile yolların tahrip edilmesi, parke taşların sökülmesi, beton zemine zarar verilmesi.

14.12-Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu, talaş, ot, saman, kemre, vb. maddeleri taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek.

14.13-Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

14.14-Bina ön cephelerinde yer alan klima, soğutucu, ısıtıcı, çanak anten vb. gibi eklentiler ile çevre ve görüntü kirliliği oluşturmak.

14.15-Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve 34 sayılı kararına istinaden çatı üzerinde biriken yağış ve kar kütlesinin can kaybı ve güvenlik açısından tehlike arz ettiğinden çiziline tüm projelerde çatı ve çatı detayının çizilmesi, bölgemizde yaygın olarak kullanılan kırmızı renkli, sırlı, toprak veya beton kiremit kullanılması gerekir. Sac malzeme kullanılması yasaktır.

15-Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar.

15.1-Dükkan, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.

15.2-Apartman, İşhanı, Otel, Hamam, Fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.

 15.3-Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, işhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır.

15.4-Şehir dahilinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.

15.5-Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır.

16-İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar

16.1-Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli yada süresiz tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.

16.2-Belediyece izin verilmeyen yerlere kağıt, afiş yapıştırılamaz, asılamaz.

3.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

17-Kabahatlerin Tespiti Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

17.1-Bu yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar ile Kabahatler Kanununa göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikayet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek “Zabıt Varakası” ile yapılır.

17.2-Zabıt varaksında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.

17.3-Zabıt Varakasında;

a)Hakkında zabıt tutulan kişinin kimlik ve adresi,

b)Kabahatler Kanunu ve/veya Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde idari para cezasını gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,

c)Fiilin işlendiğini ispata yaracak bütün deliller,

d)Zabıt Varakasının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı,unvanı açık bir şekilde yazılır.

18-Yürütme ve Uygulama

18.1-Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

18.2-Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.

18.3-Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Eflani Belediyesinin sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

18.4-Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra Belediyenin web sitesine konulur ve bir yerel gazetede yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.(01.07.2015 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı)

18.5-Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini Belediye Zabıtaları yapar. Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulmadığının tespiti halinde Belediye Zabıtasınca İdari Yaptırım Tutanağı düzenlenir ve Encümene gereği yapılmak üzere sunulur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanun’a istinaden, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

18.6-Bu yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan hükümler uygulanacaktır.  

18.7-Bu yönetmelik hükümlerini Eflani Belediye Başkanı yürütür.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım