/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134466
Aktif: 6
Bugün: 75
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2016 YILI MART AYI MECLİS KARARI

         Belediye Meclisinin Mart 2016 ayı mutad toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                     13- KARAR:

           Gündemin 2. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 Mali Yılı Denetim Raporunun görüşülmesine geçildi. Hazırlanan Denetim Raporu Komisyon Başkanı Erdal KARAMAN tarafından okundu. Bu arada üyelerden Orhan SAVAŞ’ın toplantıya iştirak ettiği görüldü. Belediye Başkanı üyelere görüşleri için söz verdi. Üyelerden Mahir ERENLER Raporda tahsil edilmeyen gelirlere yer verilmediğini söyledi. Bu konuda Belediye Başkanı Komisyonunun görevleri hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu bilgilerin Kesin Hesap görüşmelerinde gündeme geleceğini izah etti. Müzakere edildikten sonra yapılan oylama neticesinde 2015 Mali Yılı Denetim Raporu Mahir ERENLER’in karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

                      14- KARAR:

             Gündemin 3. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 30 sayılı yazısı okundu. Müzakere edildikten sonra 2016 Mali yılı gelir bütçesinde ek gelir sağlandığından aşağıda gelir ve gider kalemlerinde gösterildiği üzere ek bütçe yapılmasına 5393 sayılı Kanunun 18/b maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

EK BÜTÇE GELİR KALEMLERİ                                                                                   

 

05.09.01.99 Diğer Çeşitli Gelirler (Nakit artığı – Yılbaşı Banka Mevcudu)…..............................................................…………….....570.000 TL

                                                                                                                                           

 

 TOPLAM                                                                                                570.000 TL

 

EK BÜTÇE GİDER KALEMLERİ                                                                                             

 

46.78.05.30-.04.4.1-5-06.01.04.01 Harcama Kalemine ……………420.000 TL

46.78.05.30-.04.4.1-5-06.05.02.01 Harcama Kalemine…………….150.000 TL

                                                                                                                                           

 

 TOPLAM                                                                                          570.000 TL

                     15- KARAR:

           Gündemin 4. Maddesi gereğince İlçemiz Kent Konseyinin 20 Ocak 2016 tarihli toplantı kararlarının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporu Belediye Başkanı tarafından okundu. Rapor görüşülerek benimsendi. Eski Sağlık Ocağının kapalı ve açık alan müze haline getirilmesi hususunda üyeler görüşlerini açıkladılar. Belediye Başkanı oranın Toplu Konut alanı olarak teklif edildiğini ve düşünülen müze için Belediye Hamamının uygun olacağı görüşünü ifade etti. Belediye Başkanının görüşü Üyelerden Emin ULUSOY’un karşı görüşüne karşılık oy çokluğu ile benimsendi. Eflani Kent Konseyi Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından gündeme getirilen tanıtım çalışmaları değerlendirilerek bir broşürde derlenip dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 

                  

                     16- KARAR:

           Gündemin 5. Maddesine istinaden gündeme alınacak konular kapsamında Belediye Başkanlığının 01.03.2016 gün ve 165 sayılı kamulaştırma ile ilgili yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra; Toplu Konut Projesine arsa temini amacıyla Maliyenin müştereken hissedar olduğu 395 ada 5 parsel, 400 ada 2 parsel, 401 ada 1 parsel ve 402 ada 7 parsel numaralı taşınmazlarda özel şahıslar adına kayıtlı bulunan hisselerin, 5393 sayılı Kanunun 18/e Maddesi gereğince Belediye Meclisine verilen yetkiye istinaden 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri gereğince kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

              Gündeme alınacak başka konu bulunmadığından dilek ve temennilerden sonra Nisan 2016 Toplantısının 06.04.2016 tarihinde saat 14:00’ da yapmak üzere toplantıya son verildi.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım