/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134467
Aktif: 6
Bugün: 77
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

         Belediye Meclisinin Şubat 2016 ayı mutat toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                         8- KARAR:

             Gündemin 2. Maddesi gereğince; 8 Kadro Dereceli Veteriner Hekim Kadrosu ve Unvanı karşılık gösterilmek ve boş tutulmak kaydıyla 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden çalıştırılmasına karar verilen 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin ücretinin belirlenmesine geçildi. Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ücret tavan sınır genelgesi değerlendirilerek 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin ücretinin Aylık Net 1.200 TL olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.maddesi çerçevesinde verilebilecek Ek ödeme oranının ise aylık olarak %145 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

                         9-KARAR:

             Gündemin 3. Maddesi gereğince Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra 4688 sayılı kanunun 32. Maddesine istinaden Eflani Belediye Başkanlığı ile yetkili memur sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamaya ve verilecek sosyal denge tazminatı tutarlarını belirlemek üzere Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

                         10-KARAR:

             Gündemine 4. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım İşi ile İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 134.500.(Yüzotuzdörtbinbeşyüz)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve   talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

                        11- KARAR:

            Gündemin 5. Maddesi gereğince Fen İşleri Biriminin 29.01.2016 tarih ve 81 sayılı yazısı okundu. Müzakere edilmesine karar verildi. İlçemizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut yapılması ile ilgili Başkan açıklamalarda bulunduğu müzakere edildikten sonra İlçemiz Çelebiler Mahallesi (Candaroğulları) Tapusuna kayıtlı 165 Ada 94 parsel, 397 Ada 1 Parsel, 398 Ada 1 Parsel, 399 Ada 1-2-3 Parsel, 400 Ada 1-2 Parsel, 401 Ada 1 parsel, 402 Ada 7 parsel, 395 Ada 5-6, 104 Ada 51 parsel numaralı taşınmazların İmar Planındaki amaç ve niteliğinin Toplu Konut Alanı olarak belirlenmesine ve bu tasarrufun plana işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

        Belediye Meclisinin Şubat 2016 ayı olağanüstü toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Emin ULUSOY, Mahir ERENLER' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                12- KARAR:

              Gündemin 2. maddesine konu olan Belediye asfalt yapımı hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanlar hususunda Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu. Üyelerin görüşlerinden sonra 1 adet silindir, 1 adet kombine sathi kaplama ekipmanı için kamyon, 1 adet kombine sathi kaplama ekipmanı, 1 adet yol süpürme makinesi ile asfalt stok tankı alınmasına ve bu hususta Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım