/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134472
Aktif: 12
Bugün: 97
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI

         Belediye Meclisinin Ekim 2015 ayı mutat toplantısının  1.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

              Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Emin ULUSOY, Hüseyin UĞUR' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                  23-KARAR:

          Gündemin 2. maddesi gereğince 2016, 2017 ve 2018 Mali Yılları Bütçelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü ÖZKAN bu konuda yazılı açıklamalarda bulundu. İlgili yıllar bütçelerinin 16.10.2015 günü saat 14:00' a kadar Komisyon Raporunun hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi.

                   24-KARAR:

           Gündemin 3. maddesi gereğince Mülkiyeti Belediyemiz üzerine kayıtlı 162 Ada 29 Parsel numaralı arsa vasfındaki taşınmazın satışı için Encümene yetki verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Belediye Başkanınca gerekli açıklamalardan sonra; söz konusu taşınmazın satışını yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Diğer maddelerin görüşülmesi için Meclis 2. Oturumunun 16 Ekim 2015 tarihinde saat 14:00' da yapılmak üzere toplantıya son verildi.

 

  Belediye Meclisinin Ekim 2015 ayı mutat toplantısının  2.  birleşiminin 1. oturumuna ait tutanaktır.

 

Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Hüseyin UĞUR, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                 25-KARAR:

               Bütçe Komisyonu Başkanlığının 15.10.2015 günlü yazıları ekinde alınan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Üyelerden Erdal KARAMAN tarafından okundu. Müzakere edildikten sonra 2016 Mali Yılı Bütçesinin 3.000.000,00TL, 2017 Mali Yılı Bütçesinin 3.300.000,00 TL ve 2018 Mali Yılı Bütçesinin de 3.630.000,00 TL Gelir ve Gider Bütçelerinin birbirine denk olarak kabulüne 5393 sayılı Kanunun 18/b maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

                  26-KARAR:

                Gündeme alınacak konulardan Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Boş Memur Kadro Değişikliği ile ilgili yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra; 7825 Unvan Kodlu GİH Sınıfındaki 4 Kadro Dereceli 1 Adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun kaldırılarak yerine yine 7825 Unvan Kodlu GİH Sınıfındaki 5 Kadro Dereceli 1 Adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdas edilmesine Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

                  27-KARAR:

               Belediyemiz Fen İşleri Biriminin 06.10.2015 gün ve 731 sayılı yazıları okundu. Gündeme alınmasına oy  birliği ile karar verildi. Müzakerelerden sonra; Belediyemizin ihtiyacı olan Plana esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve ilave ve revizyon amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlerinin İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketi'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

                    28-KARAR:

                Eflani Kent Konseyi Başkanlığı'nın 2015.001 sayılı yazıları ekinde alınan Kent Konseyi Toplantı Tutanağı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Kararda bahse konu, Eflani İlçesine karayolu ile giriş ve çıkışlarına trafik ışıkları konulması hususu müzakere edildi. Belediye Başkanı bu konuda açıklamalarda bulundu. Kent Konseyinin bu konudaki istekleri İlçe Trafik Komisyonu gündemine gelerek daha önceki ayda bu konuda karar alındığı ve İl Trafik Komisyonuna gönderildiğini ve konunun takip edileceğini ifade etti. Konunun Kent Konseyi Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

                     29- KARAR:

                 Kent Konseyi Başkanlığı'nın muhtelif/başıboş sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek temini konusunda da Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL açıklamalarda bulunarak; Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hayvanların kapalı alanlarda daimi olarak bulundurulamayacağını ve tedavi için müdahale edilenlerin de tedavi sonrası doğal ortamlarına geri bırakılması gerektiğini açıkladı. Sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlar tarafından beslenildiği belirtilerek konunun Kent Konseyi Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

                        30- KARAR:

                  Mustafa Yavuz, Satı Yavuz ve Şaban Yavuz'un 11.09.2015 tarihli yazıları okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Belediye Başkanı tarafından meclis üyelerine gerekli açıklamalar da yapıldı. İller Bankası A. Ş. ye yaptırılacak olan İmar Planı revizyonlarında durumun değerlendirilerek uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım