/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1166940
Aktif: 6
Bugün: 423
Dün: 411
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2013 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 48 adet ve kiraya verilecek 24 adet olmak üzere toplam 72 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezi ve  Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       2 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                        1 adet BMC marka kamyonu,

 

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet Mühendis, 1 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2013 yılında sözleşmeli olarak birer adet İnşaat Mühendisi, Veteriner Hekim  ve Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2013 yılında işçi kadrosunda 1 Adet Operatör  çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 9 adedi münhaldir.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2013 yılında 6 adet Geçici İşçi, 3 Adam / 12 Ay / 36 miktarında istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:           

 

İlçe merkezindeki Taşhan’ın Restorasyonu için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan destek alınmış olup yapılan ihale sonucu sözleşme imzalanmış ve Taşhan’ın kaba inşaatı tamamlanarak bu iş için yüklenici firmaya 573.530,44 TL ödenmiştir.

 

Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatına İl Özel İdaresi’nden 150.000,00 TL yardım alınarak dış duvar gaz beton tuğları ve iç duvar tuğlaları işlendi, çatısı yaptırıldı ve  dış pencere plastik doğramaları yaptırılarak montajları tamamlandı. Ayrıca elektrik ve mekanik işleri için ihale çalışmaları tamamlandı.

 

Atık Su Arıtma Tesisine tahsis edilen yerde Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat işleri tamamlanarak montaja hazır hale getirilmiştir. Enerji nakil hattı ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici ile sözleşme imzalanarak çalışmalar halen devam etmektedir.

 

Kültür Bakanlığı’ndan alınan 50.000,00 TL yardım ile  Atık Su Arıtma Tesisinin 1. Etap ana taşıyıcı kollektör hattı malzemeleri alınarak montajı gerçekleştirilmiştir.

  

Lokal Kanalizasyon yapımı ve tamiratı için malzeme alınmış bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

 

Adnan Menderes Caddesi’nin (Okul Yol) kalan kısımlarına  kilit parke taşı yaptırıldı.

 

Emit Fuarına katılınarak İlçemizin tanıtımı yapılmıştır.

 

Şair İbrahim Yıldız Şiir Yarışması düzenlenerek başarılı şiir yazarları ödüllendirilmiştir. 

Temmuz ayı içinde 5. Doğa ve Kültür Şenliği düzenlenmiştir.

 

Karabük’ün 76. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Ankara’da düzenlenen Karabük Tanıtım Günleri etkinliklerine katılınarak stant açılmış ve ilçemizin tanıtımı yapılmıştır. 

Sosyal ve Kültürel bir etkinlik olarak çocuklara yönelik Renkli Dünyalar isimli tiyatro gösterisi yapılmıştır.

 

İşkur ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Toplum Yararına Çalışma Proğramı kapsamında 10 adet işçi 9 ay süresince istihdam edilmek üzere protokol imzalanmış ve çalışmalara Ekim ayında başlanılmış ve halen devam etmektedir.

  

Yaşar Semerci Caddesi üzerinde bulunan Belediye Sosyal Tesis binasının kat mülkiyeti işlemleri tamamlanarak daha önce satışı yapılan mülk sahiplerine tapuları verildi.

 

Belediyemize ait www.eflani.bel.tr Web Sitesi yenilenmiştir.

 

Karabük Üniversitesi Eflani Hayvansal Üretim Yönetim Meslek Yüksek Okulu tabela dikim töreni gerçekleştirildi.

 

Toplu Konut İdaresi Sosyal Konut Projesi için ön talep toplanmaya başlanıldı.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Risk Analiz ve Acil Durum Eylem Planı hazırlandı.

 

                       5- 2013 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-      Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanarak hizmete verilmesi.

2-      Projesi yaptırılan kanalizasyon ana kollektör hattının tamamlanması.

3-      Restorasyonuna başlanılan Taşhan’ın  Restorasyon işlerinin bitirilmesi.

4-      Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatına devam edilerek inşaatının bitirilmesi.

5-      Belediyemiz iş makinelerinin yenilenmesi.

6-      İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

7-      İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

8-      İlçemiz güney kısmından geçen Çevre Yolu ile Karabük Yolu  ve Yalacık Yolları  arasında kalan kısmın 18. Madde uygulaması yapılmamış kısımlarında da 18. Madde uygulaması yapmak.

9-      İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

10-  Toplu Konut İdaresi Sosyal Konut Projesi için arsa temin edilerek projenin gerçeklemesine yol vermek.

11-  İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

12-  İlçeden geçen derelerin islah edilmesi.

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

                  Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.400.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 530.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılmış ve Gider Bütçesi 2.930,000,00 TL olmuştur. 2012 Yılından Programlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 925.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 521.000,00 TL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 3.855.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 2.027.149,46 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.631.693,50 TL’lik  kısmı  tediye olunmuş 395.455,96 TL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2014 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 407.433,07 TL’lik  kısmını Personel Giderleri, 53.338,79 TL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 714.292,90 TL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 27.860,59 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 26.781,28 TL’lik kısmını Cari Transferler, 796.892,59 TL’lik kısmını Sermaye Giderleri Harcamaları, 550,24 TL’lik kısmını da Sermaye Transferleri oluşturmaktadır. 1.220.000,00 TL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2014 Mali Yılına aktarılmış ve 607.850,54 TL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

 

 

 

                      Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.400.000,00 TL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 530.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılarak Gelir Bütçesi de 2.930.000,00 TL olmuştur. Yılı içinde 2.330.149,05 TL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2012 Yılından devir eden 40.421,08 TL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 2.370.570,13 TL olmuştur. Bu tahakkukların 2.300.180,75 TL’lik  kısmı tahsil olunmuş 70.389,38 TL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2014 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 192.744,84 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 518.311,42 TL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 636.805,67 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 894.724,37 TL’lik kısmını Diğer Gelirler ve 57.594,45 TL’lik kısmını da Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Tahsil olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2013 Yılı Net Gelirimiz de 2.300.180,75 TL olmuştur.

                       Belediyemizin Zıraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki ve Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki hesapları ile Garanti Bankası Karabük Şubesi’ndeki hesaplarına 2013 Yılında 2.881.457,77 TL yatırılmış, 2012 yılından devir eden  58.932,78 TL ile Banka Gelir Yekünü 2.940.390,55 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 2.696.571,41 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 243.819,14 TL’lik  kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2014 Yılına devir etmiştir.

 

                       31.12.2013 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2014 Yılına devir etmiş toplam  395.455,96TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 153.261,45 TL kredi ve 286.542,35 TL kısa ve uzun vadeli Uzlaşma, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 96.761,34 TL BORCU bulunmaktadır.

 

                       31.12.2013 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen 70.389,38 TL alacağı 2014  Yılına tahsil edilmek üzere devir etmiştir.

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2013 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………….…..243.819,14 TL

Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu........................................14.733,39 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…322.119,27 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..8.061.499,28 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...2.074.092,03 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….………………..470.034,95 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………….478.825,55 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….………………….588.722,64 TL’dir.

 

                      

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım