/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134482
Aktif: 3
Bugün: 117
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Hüseyin UĞUR, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

                  KARAR:

           Gündem gereğince 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine konu olan ücret tarifelerinin görüşülmesine başlanıldı. Su ücret tarifeleri okundu. Mali Hizmetler Müdürünün zam teklifi soruldu. Mali Hizmetler Müdürü su ücret tarifelerine % 10 zam yapılmasını teklif etti. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Bu sırada üyelerden Fatih DEVLETOĞLU’nun toplantıya iştirak ettiği görüldü. Su abone ücretlerine % 10 zam yapılması teklifi oya sunuldu. Emin ULUSOY’un karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Su bağlantısı yasaklar ve cezaları ile ilgili tarifeye Başkan zam yapılmamasını oya sundu ve yapılan oylama neticesinde teklifi 2 karşı oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Düğün Salonu ücretlerine zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Motorlu vasıta ücretlerinin zam yapılmadan aynen korunmasına oy birliği ile karar verildi. İtfaiye Hizmetleri ücretlerine zam yapılmaması oy birliği ile kararlaştırıldı. Minibüs ve taksi durak ücretlerine zam yapılmaması oy birliği ile   kararlaştırıldı. Mezarlık ücretleri ile basılı evrak, bina numara, ilan, hayvan kesim ücretlerine zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Yapı izin ücretleri, ağaçlandırma bedeli, kanalizasyon bağlantı ücretleri ve nikah ücretlerine de zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınacak konulara geçildi. Bu hususta Fen İşleri Biriminin 01.07.2014 gün ve 506 sayılı imar planı değişiklik talebi konulu yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra; 3194 sayılı Kanunun 8. maddesinin b bendindeki “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara   bağlar. (1)” hükmüne göre plan değişikliği taslağı hem ilan panosunda hem internet sayfasında ilan edilmiş olduğu için, imar planı müellifi Bülent TÜRKOĞLU tarafından hazırlanan rapordaki “Mer’i İmar Planında konut alanı bulunan alanda zemin kat kullanımlarının cadde boyunca da yapılanma durumları göz önüne alındığından zemin katların ticari kullanımı uygun bulunmuştur.” İfadesine istinaden, plan hükümlerine “Ana ulaşım taşıt yollarında Belediyesince uygun görülen alanlarda talebe bağlı olarak zemin katlar ticari olarak kullanılabilir” hükmü de eklenmek suretiyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Dilek ve temennilerden sonra Ağustos ayı toplantıları daha önce meclis tarafından tatil olarak kabul edildiğinden Eylül 2014 ayı toplantısını 02.09.2014 tarihinde saat 14:00’ da yapmak üzere toplantıya 15:00’ da son verildi.  

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım