/userfiles/654.png

1. ARICILIK EĞİTİMİ BAŞLADI   Eflani Belediye Başkanlığı tarafından Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Proj...           • CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN ...           • ARICILIK EĞİTİMLERİNE KAYITLAR BAŞLIYOR ...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rah...           • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına tüm halkımız davetli...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ İBRAHİM ERTUĞRUL'UN MECLİS ZİYARETİ Gazi Meclise gönderdiğimiz Milletvekillerimiz Sayın Cem ŞAHİN ve Sayın Ali KESKİNKILIÇ...           • VEFAT, BAŞ SAĞLIĞI Çelebiler mahallesinden, belediyemizden emekli Nazmi GÜNDÜZ vefat etmiştir. ...           • İLÇE BAYRAMLAŞMAMIZI DÜĞÜN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK Bayramlaşma programına katılan Karabük Milletvekili Dr. Ali KESKİNKILIÇ, Ak Parti İl Y...           • KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜKKANLARI KİRALAMA İHALESİ TAMAMLANDI. Bugün itibari ile Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının kiralama ihalesi ta...           • İŞÇİ ALIMI SONUÇLANDI. Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti. 'ne Beden İşçisi (Genel) işçi alımı tamamlandı.&...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1134470
Aktif: 9
Bugün: 92
Dün: 791
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2014 YILI MART AYI MECLİS KARARI

             Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Mücahit YILMAZ, Mahir ERENLER, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Ahmet ULUSOY' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                  KARAR:

               Gündemin 2. maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanan 2013 Yılı Mali Denetim Raporunun müzakeresine başlanıldı. Komisyon Raporu üyelerden Mehmet GÜNGÖR tarafından okundu. Müzakere edildikten sonra oylama yapıldı. Oylama sonucunda 2013 Yılı Denetim Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince Ahmet BULUT' un 05.02.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Müzakere edildikten sonra konunun Şehir Plancısına görüş sorulmak ve İmar Komisyonunca değerlendirilmek üzere tevdiine oy birliği ile karar verildi.  

Fen İşleri Biriminin 27.02.2014 tarihli İmar Planı değişikliği ile ilgili talep yazısı okundu. Konunun İmar Komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

Fen İşleri Biriminin 03.03.2014 tarihli BAKKA 2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili yazısı okundu. Müzakere edildikten sonra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına proje sunulmasına ve projenin başarı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı veya Belediye İnşaat Mühendisi Tamer ŞIK'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.  

Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un 04.03.2014 tarihli mücavir alan dışında ücretli veya bila ücretli talep edilen hizmetlerin karşılanabilmesi için yetki verilmesi ile ilgili dilekçesi okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile kara verildi. Söz konusu taleplerin karşılanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Dilek ve temennilere geçildi. Belediye Başkanı üyelere söz verdi. Üyeler ve Başkan yaptıkları görüş alış verişinden sonra helalleştiler. İmar Komisyonu Raporunun hazırlanarak görüşülmesi için 11.03.2014 saat 14:00' da toplanmak üzere toplantıya saat 14:45' te son verildi.

Ahmet BULUT'a ait 05.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize gelen 136 ada 82 parsel numaralı taşınmazın imar planına dahil edilmesine dair talep, dilekçe sahibi olan taşınmaz mülkiyeti üzerinde bulunan Ahmet BULUT tarafından yetkili bir şehir plancısına mevzi imar planı hazırlatması ve Belediyeye sunması halinde görüşülüp karara bağlanmasının mümkün olduğuna 6 Evet 1 Çekimser oy çokluğu ile karar verildi.

 

Fahri ÖZTÜRK tarafından 26.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize sunulan imar planı değişikliği taslağının yerinde ve paftasında yapılan incelemeler neticesinde MEr'i imar planında konut alanı bulunan alanda zemin kat kullanımlarının cadde boyunca da yapılanma durumları göz önüne alındığından zemin kat kullanımlarının uygun olduğuna, ana ulaşım taşıt yollarında Belediye tarafından uygun görülen alanlarda talebe bağlı olarak zemin katların ticari olarak kullanılabileceğine ve planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Eflani (Karabük) İmar Planı genel hükümleri ve Plan Notlarının geçerli olduğuna dair hükümlerin plan notlarına eklenmesine oy birliği ile karar verildi

 

           Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım