/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934301
Aktif: 7
Bugün: 62
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2007 Mali Yılı Faaliyet Raporu

                                                      2007 MALİ YILI

                                        EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                    FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler:  

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

 

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Gayri faal Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 51 adet ve kiraya verilecek 12 adet olmak üzere toplam 63 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde üç ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       2 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet faal Silindiri,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       1 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Fen İşleri  olmak üzere 3 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 19 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler  Müdürü, 1 adet Şef, 2 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 14 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2007 yılında sözleşmeli olarak İnşaat Teknikeri istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2007 yılında işçi kadrosunda 2 adet şoför, 2 adet su işçisi, 2 Adet Operatör  olmak üzere toplam 6 adet işçi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 4 adedi münhaldır.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2007 yılında 1 Adet Geçici işçi istihdam edilmiş olup daha sonra ilgili kanun gereğince daimi kadroya geçirilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulamasına geçilmiş olup Belediyemizin Mühendis veya Mimar olarak teknik personel istihdamına acil olarak ihtiyacı bulunmaktadır.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Yılı içinde ses yayın düzeninin komple bakım ve onarımı yaptırılmış ve bunun için malzeme ve işçilik bedeli olarak 5,601.46 ytl harcanmıştır.

 

                       1997 yılında Eşkom firmasından satın alınan Belediye Bilgisayar Paket Programları değiştirilmiş ve Beyaz adlı firma ile 2 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılarak 5.900 ytl ödenerek Bilgisayar Programları satın alınmış, yeni donanım sebebiyle bilgisayar sistemine ilave yaptırılmış ve bunun için 4.920.60 ytl harcanmıştır. Her iki yatırım ve hizmet için toplam 16.422.06 ytl harcanmıştır. Bu harcamanın 8.000 ytl si Bilgisayar ve Malzemeleri satın alınması işi için Devlet Planlama Teşkilatı’ndan alınan yardımdan, 8.422.06 ytl si belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:            

 

Karayolları şantiye binasına demir kapı, pencere ve elektrik tesisatının yapımı için 4.306,00 YTL harcandı.

Çelebiler Mahallesi Sosyal tesisinin kaba inşaatı ,sıvası,elektrik tesisatı,plastik doğrama,ahşap lambri ve fayans yapımı için 21.547,00 YTL harcandı.

Yalacık Caddesi yol yapımı için bordür, kilitli parke, kum alımı ve yapım işi için 27.109,00 YTL harcandı.

Belediye hizmet binasının doğu ve batı kısım ilavelerine kalorifer tesisatı yapımı için 6.373,00 YTL harcandı.

Mezbaha ya modern kesim ünitesi yapılması ve yenilenmesi için 12.549,00 YTL harcandı. Ayrıca soğuk hava ünitesi yapıldı. Bunun içinde 7.035,00 YTL harcadı.

Su deposuna aparat alımı, tamir ve bakımı için 10.437,00 YTL harcandı.

Aşağı cami yanı sosyal tesisi plastik doğramadan W.C. ve banyo yapımı, dış cephenin yapımı, elektrik tesisatının yapımı,yağmur oluklarının yapımı,mermer döşemenin yapımı tamamlandı bunun için 17.027,00 YTL harcandı.

İtfaiye araç alımı ve araç üzerinde ki aparatların alınıp takılması yapıldı. Bunun için 70.000,00 YTL harcandı.

Yol malzemeleri nakliye bedeli olarak 7.450,00 YTL harcandı.

Yukarı cami W.C. yapımı için 1.833,00 YTL harcandı.

Haliçi dükkanlarının çatısı onarıldı. Bunun için 1.683,00 YTL harcandı.

Hidromek kepçe tamiri ve greyder tamiri için 4.172,00 YTL harcandı.

Geçici işçiler için kıdem tazminatı olarak 34.911,00 YTL ödendi.

Etkinlikler için seyyar W.C. yapıldı bunun için 5.192,00 YTL harcandı.

Temizlik hizmetleri özelleştirilerek  17.220,00 YTL ye ihale edildi.

Caddelere hız kesici  6 adet badal kondu. Bunun için 1.642,00 YTL harcandı.

 

 

                      

           

                       2008 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

                       Yol yapım işlerinde kullanılmak üzere 1 adet silindir satın alınacaktır. Yol tamir ve onarım işlerine daha fazla önem verilecektir.

 

                       Mezbahane modern kesim ünitesi, soğuk hava deposu ile donatılacak ve hizmete açılacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmı temin edilmiş ve bir kısmı da temin aşamasındadır.

 

                       Park yapımı için gönderilen ödenekle ve belediyemiz bütçe katkılarıyla projesine göre park yapımı gerçekleştirilecektir.

 

                       Eski Sebze pazarının uzay sistemi ile üstü kapalı hale getirilecek ve zemini beton parke taş ile kaplanacaktır. Pazar yerlerine çeki-düzen verilecektir. Maliye Bakanlığından bu hususta ödenek yardım talebimiz mevcut olup, henüz bir netice elde edilmemiştir.

 

                       İtfaiye alımı için yardım kampanyamız devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde itfaiye aracı alım işinin gerçekleştirilmesine hız ve önem verilecektir.

 

                       Karayolları şantiye hizmet binası iken talebimiz sonucu Maliye Bakanlığınca belediyemiz motorlu araç park ve şantiye hizmetleri için tahsis edilen binanın tahsis amacına uygun olarak hizmete sokulması için motorlu araç parkımızın nakli sağlanacaktır.

 

                       Kaçak su kullanımını önlemek ve düzenli su tahsilatı yapmak, gelir kaybını önlemek amacıyla su abonelerine kartlı su sayacı takma ve kullanma mecburiyeti getirilecektir.

 

                       Belediyenin Borçları ve Alacakları:

 

                       31.12.2006 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2006 Yılına devir etmiş toplam 104.675.59-YTL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 697.961.33-YTL borcu,

 

                       31.12.2006 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2006 Yılına devir eden toplam 38.684.47-YTL alacağı bulunmamaktadır.

 

                       Belediyemizin 2006 mali yılı gider bütçesi 1.450.000.00-YTL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. 2005 yılından 2006 yılına 592.000.00.-YTL ödenek devir etmiş 2006 Yılında 263.600.00.-YTL lik ek ödenek verilmiş ve 281.633.21-.YTL tutarında ödenek aktarılması yapılmış ve toplam bütçe ödeneği 2.305.600.00.-YTL olmuştur.

 

                       Gider bütçesinden yılı içinde 1.367.507.41.-YTL tutarında harcama tahakkuk ettirilmiş, bunun 1.262.831.82-YTL sı ödenmiş ve 104.675.59-YTL tutarındaki kısmı ödenemeyen gider olarak 2006 yılına devir etmiştir.

 

                       Belediyemizin 2006 mali yılı gelir bütçesi 1.450.000.-YTL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 1.071.886.22-YTL gelir tahakkuk etmiş geçen yıldan devir eden tahakkuk artığı ile toplam tahakkuk 1.105.774.71.-YTL ve bunun 1.067.090.24-.YTL ‘sı tahsil olunmuş, 38.684.47-YTL ‘sı 2007 yılında tahsil olunmak üzere devir etmiştir.

 

 

 

                       31.12.2006 tarihi itibariyle Belediyemizin bankadaki nakit hesap mevcudu 76.218.47-YTL dır.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım