/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934312
Aktif: 5
Bugün: 79
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu

                                                2009 MALİ YILI

                                  EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                           FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 50 adet ve kiraya verilecek 16 adet olmak üzere toplam 66 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde üç ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet faal Silindiri,

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       1 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 6 adedi dolu olup, bu 6 adet kadroda; 1 adet Hesap İşleri Müdürü, 1 adet Şef, 2 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 14 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2009 yılında sözleşmeli olarak İnşaat Teknikeri, İnşaat Mühendisi ve Veteriner Hekim  istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2009 yılında işçi kadrosunda 2 adet şoför ve 1 Adet Operatör  olmak üzere toplam 3 adet işçi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 7 adedi münhaldır.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2009 yılında 5 Adet Geçici işçi istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulamasına geçilmiştir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:            

 

 • 1 adet Tıbbi Atık Aracı yaptırılmıştır.
 • Emit Fuarına katılınarak İlçemizin tanıtımı yapılmıştır.
 • Köprübaşı Mevkiinde Nefiye Bilgiç’e ait arsanın yola isabet eden kısımları kamulaştırılarak yol genişletilmesi yapılmıştır.
 • 25 Adet Çöp Konteynırı alınmıştır.
 • BMC Kamyon üzerine Arazöz + Vidanjör yaptırılmış ve motoru yenilenmiştir.
 • İlçemizin tanıtım CD’leri çektirilerek  çeşitli yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanması sağlanarak İlçemizin tanıtımı yaptırılmıştır.
 • 4-5 Temmuz 2009 tarihlerinde 3. Doğa ve Kültür Şenlikleri yapılmıştır.
 • İlçemizin Adnan Menderes Caddesi’ne kısmen Kilit Parke Taşı yaptırılmıştır.
 • Su hizmetlerine 1 adet endeks kayıt ve fatura düzenleme El Terminali alınmıştır.
 • Köpeklerin kısırlaştırılması için tıbbi malzeme ve ilaç alınmıştır.
 • Yaşar Semerci Caddesi ile Terminal Caddesi arasında kalan Eski Sebze Pazarı olarak adlandırılan alan Kilit Parke Taşı döşenerek ve tamiratları yapılarak yeniden Sebze Pazarı olarak hizmete açılmıştır.
 • 1 Adet Yol Çizgi Makinesi alınmıştır.
 • Çanakkale Savaş Malzemeleri sergilenerek  halkımızın ziyaretine açılmıştır.
 • İtfaiye Garajı ve nöbet yerleri için ısı yalıtımı yapılmıştır.
 • 2 takım Çocuk Oyun Seti alınmıştır.
 • İtfaiye Garajı ile Hizmet Binamıza kamera sistemleri kurdurulmuştur.
 • Mahalle Yollarının tamiri için stabilize malzeme alınarak yollara serdirilmiştir.
 • İveco İtfaiye aracı ile Grayder ve diğer iş makinelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.

 

 

                      

           

                       5- 2010 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-     İlçemiz Tabaklar Mahalle yolu, Çelebiler II yolu, Halkevli grup yolu (Şehir çıkışı), Kilitli parke taş ile kaplanması,

2-     İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması yapılarak  restore edilmesi ,

3-     Hastane Caddesine  tretuvar yapımı,

4-     Fevzi Çakmak Caddesinin kanalizasyon, yağmur suyu kanalı ve kilitli parke taşlarının yenilenip tretuvarların yapımı,

5-     İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

6-     İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

7-     İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

8-     Yeni gelişen bölgelerde kanalizasyon, yol ve su şebekesi yapımı,

9-     Kanalizasyon, yol ve su şebekesi yenileme ıslah çalışması,

10- İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

11- İstihdama yönelik yatırımları ile Eflani A.Ş. kurularak iş adamlarımızı bir araya getirmek,

12- İlçemiz Fevzi Çakmak Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan Park alanına Sosyal

Yaşam Merkezi ve Misafirhane yaptırılması.

13- Köprübaşı Mevkiinde Çocuk Parkı alanının kamulaştırılması.

14-  Yalacık Caddesi Cezaevi yanındaki Sosyo-Kültürel Tesis alanının kamulaştırılması.

15-  Temmuz Ayının İlk haftasında 4. Doğa ve Kültür Şenliklerini yapmak.

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

                            Belediyemizin 2009 Mali Yılı Gider Bütçesi 1.900.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. 2008 Yılından Proğramlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 470.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 263.000,00 TL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 2.370.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 1.244.222,92 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.063.503,84 TL’lik  kısmı  tediye olunmuş 180.719,08 TL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2010 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 344.545,07 TL’lik  kısmını Personel Giderleri, 41.965,57 TL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 600.750,57 TL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 5.947,81 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 53.748,75 TL’lik kısmını Cari Transferler, 197.265,15 TL’lik kısmını da Sermaye Giderleri Harcamaları oluşturmaktadır. 750.000,00 TL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2010 Mali Yılına aktarılmış ve 375.777,08 TL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

                            Belediyemizin 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 1.900.000,00 TL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 1.240.026,30 TL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2008 Yılından devir eden 36.313,06 TL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 1.276.339,36 TL olmuştur. Bu tahakkukların 1.216.479,31 TL’lik  kısmı tahsil olunmuş 59.860,05 TL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2010 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 122.421,82 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 403.174,87 TL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.080,00 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 688.802,62 TL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tahsil olunan Gelirlerden 237,50 TL’lik kısmı ilgililerine Red ve İade olunmuş böylelikle 2009 Yılı Net Gelirimiz 1.216.241,81 TL olmuştur.

                            Belediyemizin Zıraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki  Cari hesabına  2009 Yılında 1.086.612,78 TL yatırılmış, 2008 yılından devir eden 7.193,89 TL ile Banka Gelir Yekünü 1.093.806,67 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 1.091.339,61 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 2.467,06 TL’lik  kısmı da bankada mevcut olarak 2010 Yılına devir etmiştir.

         . 

 

                       31.12.2009 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2010 Yılına devir etmiş toplam 391.076,22 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 560.767,27 TL borcu,

 

                       31.12.2009 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2010 Yılına devir eden toplam  59.860,05 TL alacağı bulunmaktadır.

 

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2009 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………………..2.467,06 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…312.329,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..7.747.929,64 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...1.803.378,00 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu…………………………………..454.633.95 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………………………….470.444,29 TL

Demirbaşlar Mevcudu………………………………………………….524.731,19 TL’dir.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım