/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934298
Aktif: 5
Bugün: 55
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2010 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2010 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 51 adet ve kiraya verilecek 15 adet olmak üzere toplam 66 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde üç ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet faal Silindiri,

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       1 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                        1 adet BMC marka kamyonu,

                        1 adet BMC marka vidanjörü

 

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 2 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2010 yılında sözleşmeli olarak İnşaat Mühendisi ve Veteriner Hekim  istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2010 yılında işçi kadrosunda 2 adet şoför ve 1 Adet Operatör  olmak üzere toplam 3 adet işçi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 7 adedi münhaldır.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2010 yılında 6 adet Geçici İşçi, 3 Adam / 12 Ay / 36 miktarında istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:            

 

 • Belediyemizin Web sayfası yeniden oluşturularak Belediyemize ve İlçemize ait haberlerin en iyi şekilde duyurulması sağlanmıştır.
 • İlçe Entegre Hastane alanına ilave imar planı yapılmıştır.
 • Vakıflar Bankası A.O.’dan 120.000,00 TL kredi alınarak Geçici İşçilerin İlama bağlanan tazminatları ödenmiştir.
 • Şef Kadrosunda bulunan 1 adet Memurumuzun Emekli İkramiyesi ödenmiştir.
 • Su hizmetlerine Su Kaçağı Tespit Dedektörü alınmıştır.
 • Emit Fuarına katılınarak İlçemizin tanıtımı yapılmıştır.
 • İlçemizin tanıtım CD’leri çektirilerek  çeşitli yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanması sağlanarak İlçemizin tanıtımı yaptırılmıştır.
 • 3-4 Temmuz 2010 tarihlerinde 4. Doğa ve Kültür Şenlikleri yapılmıştır.
 • İş makinelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.                   
 • İtfaiye Garajına ısı yalıtımı yapılmış ve İtfaiye Nöbet yeri tefriş edilmiştir. 
 • Su Arıtma Tesisindeki motorların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.  
 • Gelir Servisine klasör dosya dolapları yaptırılmıştır. 
 • Kanalizasyon hatlarının tamirinde kanalların sıkıştırılması için vibrasyonlu tokmak alınmıştır. 
 • İlçenin Hükümet Caddesi’nin güney kısmında kalan 13,5 hektarlık alanda İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmıştır.  
 • İlçenin Yalacık, Tabaklar ve Çalışlar Mahalleleri yolları ile Adnan Menderes Caddesi’ne toplam 8.800 M2 Çift katlı Asfalt kaplaması yaptırılmıştır.  
 • Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatı malzeme alımı için İller Bankası’ndan 500.000,00 TL’lik Kredi onayı alınmış olup bunun bir kısmı kullanılmıştır.  
 • Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde bulunan Belediye arsasına Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının ihale işlemleri tamamlanarak inşaatına başlanılmış bodrum ve zemin katlarının betonları atılmıştır.  
 • Tabaklar Mahallesi Eski Zıraai Donatım Kurumu yanındaki Belediyemize ait 4 parça arazi 29 yıllığına Berce Beraberce Tarımı Geliştiren İşletmeler A. Ş.’ne kiraya verilerek İlçemizdeki Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi ve ilçe ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmiştir.  
 • İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması için mahkeme süreci devam ettirilmektedir.  
 • Türk Telekom’un açtığı ihaleden 1 adet komyon ile 1 adet vidanjör satın alınmıştır.  

           

                       5- 2011 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-     İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması yapılarak  restore edilmesi ,

2-     Hastane Caddesine  tretuvar yapımı,

3-     Fevzi Çakmak Caddesinin kanalizasyon, yağmur suyu kanalı ve kilitli parke taşlarının yenilenip tretuvarların yapımı,

4-     İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

5-     İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

6-     İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

7-     Belediyemizce Projesi yaptırılan kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri ile ana kollektör hattının yaptırılması.

8-     İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

9-     İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

10- İstihdama yönelik yatırımları ile Eflani A.Ş. kurularak iş adamlarımızı bir araya getirmek,

11- Köprübaşı Mevkiinde Çocuk Parkı alanının kamulaştırılması.

12-  Temmuz Ayının İlk haftasında 5. Doğa ve Kültür Şenliklerini yapmak.

 

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

                    Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.000.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 500.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılmış ve Gider Bütçesi 2.500,000,00 TL olmuştur. 2009 Yılından Proğramlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 750.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 239.500,00 TL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 3.250.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 1.433.009,16 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.256.735,82 TL’lik  kısmı  tediye olunmuş 176.273,34 TL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2011 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 321.097,62 TL’lik  kısmını Personel Giderleri, 47.562,30 TL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 602.391,02 TL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 8.773,50 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 170.381,17 TL’lik kısmını Cari Transferler, 282.803,55 TL’lik kısmını da Sermaye Giderleri Harcamaları oluşturmaktadır. 1.400.000,00 TL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2011 Mali Yılına aktarılmış ve 416.990,84 TL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

                                 Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.000.000,00 TL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 500.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılarak Gelir Bütçesi de 2.500.000,00 TL olmuştur. Yılı içinde 1.653.025,54 TL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2009 Yılından devir eden 59.860,05 TL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 1.712.885,59 TL olmuştur. Bu tahakkukların 1.656.518,94 TL’lik  kısmı tahsil olunmuş 56.366,65 TL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2011 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 189.172,46 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 488.621,73 TL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 227.558,00 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 751.166,75 TL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tahsil olunan Gelirlerden 608,47 TL’lik kısmı ilgililerine Red ve İade olunmuş böylelikle 2010 Yılı Net Gelirimiz 1.655.910,47 TL olmuştur.

                                Belediyemizin Zıraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki  Cari hesabına  2010 Yılında 1.676.346,71 TL yatırılmış, 2009 yılından devir eden 2.467,06 TL ile Banka Gelir Yekünü 1.678.813,77 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 1.527.733,85 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 151.079,92 TL’lik  kısmı da bankada mevcut olarak 2011 yılına devir etmiştir.      

         . 

 

                       31.12.2010 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2011 Yılına devir etmiş toplam 176.273,34 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 501.807,23 TL ve Vakıflar Bankası A.O.’na kısa ve uzun vadeli 102.941,45 TL borcu,

 

                       31.12.2010 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2010 Yılına devir eden toplam  56.366,65 TL alacağı bulunmaktadır.

 

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2010 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………….…..151.079,92 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…312.329,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..7.747.929,64 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...1.803.378,00 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….………………..468.826,95 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………….487.790,29 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….………………….533.261,24 TL’dir.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım