/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934311
Aktif: 4
Bugün: 78
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 50 adet ve kiraya verilecek 22 adet olmak üzere toplam 72 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet faal Silindiri,

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       2 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                        1 adet BMC marka kamyonu,

 

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 2 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2011 yılında sözleşmeli olarak birer adet İnşaat Mühendisi, Veteriner Hekim  ve Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2011 yılında işçi kadrosunda 2 adet şoför ve 1 Adet Operatör  olmak üzere toplam 3 adet işçi çalışmıştır. Bunlardan 2 adet Şoför kadrosundaki işçi personel 6111 sayılı Kanun kapsamında başka kuruma tayin olmuştur. Toplam işçi kadrosunun 7 adedi münhal iken böylelikle yılsonu itibariyle 9 adedi münhal hale gelmiştir.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2011 yılında 6 adet Geçici İşçi, 3 Adam / 12 Ay / 36 miktarında istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:            

 

İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması yapılarak bunun için 186.590,00 TL ödenmiştir.

 

Hastane Caddesi’nin Güney ve Kuzey kısımlarına yaya kaldırımları yapılarak kilit parke taşları işlenmiştir.

 

Hastane Caddesi ile Karabük Yolu’nu birleştiren yolun da kilit parke taşı ile yaya kaldırımları yapılmıştır.

 

Fevzi Çakmak Caddesi’nin Kanalizasyon Projesine göre Lokal olarak kanalizasyonu yaptırılmış olup bunun için Kanalizasyon Malzemesi alınmış ve İş Makinesi kiralanmıştır.

 

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan eski kilit parke taşları sökülerek yaya kaldırımları ile beraber yeniden  kilitli parke taşları ile döşenmiştir.

 

Yaşar Semerci, Atatürk ve Kemal Katipoğlu Caddeleri’ne yaya kaldırımları yapılarak yolları ile beraber Kilit Parke taşı döşenmiştir.

 

Atık Su Arıtma Tesisine ekipman alımı yapılmıştır.

 

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkı içindeki Kafeteryanın yapımına başlanılmış ve kaba inşaatı ile kamelyaları yaptırılmıştır.

 

Yukarı Camii yanındaki Yer altı Tuvalet ve Şadırvanı yıkılıp yenisinin yapımına  başlanılarak kaba inşaatı bitirilmiştir.

 

Türk Telekomdan alınan 1 adet vidanjör itfaiyeye dönüştürülmüştür.

  

İtfaiye Garajında Misafir Ağırlama Odasının tamiratı yapılarak tefrişat alınmıştır. Ayrıca İtfaiye Garajına gece görüşlü kameralar ve alarm konularak güvenlik sistemi yenilenmiştir.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Hibe olarak 1 adet Çöp Toplama Aracı alınmıştır.

 

Belediyemiz Gelir Servisin dosya dolapları ve Başkanlık Makamın yan odaya Kitap Rafları yaptırılmıştır.

Belediyemize 1 adet Fotokopi Makinesi alınmıştır.

 

Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının 1 ve 2. Katlarının betonarme kısımları yaptırılmıştır. Malzeme alımları İller Bankası A.Ş.’den bu iş için  alınan krediden karşılanmış olup işçilik kısımları Belediyemiz öz gelirlerinden karşılanmıştır.

 

Vakıflar Bankası A.O.’dan alınan kredinin kalan  kısmı ile eski geçici İşçilerden Ali Aydın’nın  İlama bağlanan 19.000,00 TL tazminatı ödenmiştir.

 

Emit Fuarına katılınarak İlçemizin tanıtımı yapılmıştır

.

İş makinelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.

  

Şair İbrahim Yıldız Şiir Yarışması düzenlenerek başarılı şiir yazarları ödüllendirilmişti

r.  

İşkur ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Toplum Yararına Çalışma Proğramı kapsamında 5 adet işçi 3 ay süresince istihdam edilerek Çevre Düzenleme ve Temizlik hizmetleri gördürülmüştür.                   

           

                       5- 2012 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-     Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanarak hizmete verilmesi.

2-     Belediyemizce Projesi yaptırılan kanalizasyon ana kollektör hattının yaptırılması.

3-     Yukarı Camii yanındaki Yer altı Tuvalet ve Şadırvanının tamamlanarak hizmete açılması.

4-     Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkı içindeki Kafeteryanın tamamlanarak hizmete açılması.

5-     İlçemiz Sebze Pazarındaki Köylü  Pazar yerinin üzerinin kapatılması.

6-     Taş Han’ın Restorasyon Projesi yaptırılarak Restorasyon işlerine başlanılması.

7-     Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının çatısının yaptırılarak inşaatına devam edilmesi.

8-     İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

9-     İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

10- İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

11- İlçemiz güney kısmından geçen Çevre Yolu ile Karabük Yolu  ve Yalacık Yolları  arasında kalan kısmın 18. Madde uygulaması yapılmamış kısımlarında da 18. Madde uygulaması yapmak.

12- İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

13- İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

                         Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.000.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 15.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılmış ve Gider Bütçesi 2.015,000,00 TL olmuştur. 2010 Yılından Proğramlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 1.400.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 313.000,00 TL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 3.415.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 2.200.450,88 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.883.020,60 TL’lik  kısmı  tediye olunmuş 317.430,28 TL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2012 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 334.426,61 TL’lik  kısmını Personel Giderleri, 45.649,07 TL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 534.804,74 TL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 20.697,97 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 77.933,41 TL’lik kısmını Cari Transferler, 1.177.460,22 TL’lik kısmını Sermaye Giderleri Harcamaları, 9.478,86 TL’lik kısmını da Sermaye Transferleri oluşturmaktadır. 800.000,00 TL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2012 Mali Yılına aktarılmış ve 414.549,12 TL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

 

                           Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.000.000,00 TL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 15.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılarak Gelir Bütçesi de 2.015.000,00 TL olmuştur. Yılı içinde 1.711.191,97 TL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2010 Yılından devir eden 56.366,65 TL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 1.767.558,62 TL olmuştur. Bu tahakkukların 1.731.867,14 TL’lik  kısmı tahsil olunmuş 35.691,48 TL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2012 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 141.908,24 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 447.140,09 TL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 298.507,40 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 844.311,41 TL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tahsil olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2011 Yılı Net Gelirimiz de 1.731.867,14 TL olmuştur.            .  

 

                       31.12.2011 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2012 Yılına devir etmiş toplam 317.430,28 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 287.639,01 TL kredi ve 373.451,24 TL kısa ve uzun vadeli Uzlaşma, Vakıflar Bankası A.O.’na kısa ve uzun vadeli 65.513,87 TL kredi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 143.322,35 TL borcu,

 

                       31.12.2011 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2012 Yılına devir eden toplam  35.691,48 TL alacağı bulunmaktadır.

 

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2011 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………….…....10.286,93 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…312.329,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..8.048.519,28 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...1.803.378,00 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….………………..469.534,95 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………….587.744,79 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….………………….550.017,19 TL’dir.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım