/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934305
Aktif: 3
Bugün: 70
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 48 adet ve kiraya verilecek 24 adet olmak üzere toplam 72 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Park ve Çocuk Parkı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet faal Silindiri,

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       2 adet Çöp Toplama Kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                        1 adet BMC marka kamyonu,

 

                       Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 2 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2012 yılında sözleşmeli olarak birer adet İnşaat Mühendisi, Veteriner Hekim  ve Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2012 yılında işçi kadrosunda 1 Adet Operatör  çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 9 adedi münhaldir.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2012 yılında 6 adet Geçici İşçi, 3 Adam / 12 Ay / 36 miktarında istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:            

 

İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması için devam eden mahkeme  sonuçlanarak kamulaştırma işlemi tamamlanmış ve tapusu Belediyemiz adına alınmıştır.

 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan 70.000,00 TL yardım ile Tarihi Tescilli Taşhan’ın Rölöve, Restarosyon, Restitüsyon Projeleri yaptırılmıştır.

 

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkı içindeki Kafeteryanın yapımına devam edilerek kafeterya tamamlanmıştır.

 

Yukarı Camii yanındaki Yer altı Tuvalet ve Şadırvanı yıkılıp yenisinin yapımına devam edilmiş ve bitirilerek hizmete açılmıştır. 

 

Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının dış duvar tuğlarının işlenmesine başlanılmış ve çatı için malzeme alınmıştır. Malzeme alımları İller Bankası A.Ş.’den bu iş için alınan krediden karşılanmış olup işçilik kısımları Belediyemiz öz gelirlerinden karşılanmıştır.

 

Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Belediye parkına sağlıklı yaşam için çeşitli spor aletleri alınmış ve halkın kullanıma sunulmuştur.

 

İlçemiz Semt Pazarında köylü satıcıların bulunduğu alanın üstüne çatı sundurması yaptırılarak hizmete verilmiştir.

 

Lokal Kanalizasyon yapımı ve tamiratı için malzeme alınmış bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı tarafından Atık Su Arıtma Tesisine tahsis edilen yerde Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat işleri tamamlanmıştır.

 

Eflani Merkez Candaroğulları Mahallesi’nde kısmi olarak uygulanan 18. Madde çalışmaları tamamlanmış hak sahiplerine yeni tapuları verilmiştir.

 

Hastane Caddesi’ne alt yapı çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından 150.000,00 TL yardım alınmış olup bu yardım ile kısmi olarak yol  ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programı kapsamında alınan ödenek ile Belediyemiz Hizmet Binasına Engelli Asansörü ve görme engelliler için cadde ve sokaklarda yaya kaldırımı rampaları ile hissedilebilir yüzey çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz Hayvan Satış Yeri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ nden Çalışma İzin Belgesi ve Hayvan Satış Yeri Ruhsatı alınmıştır. Bu ruhsat ile Eflani Hayvan Pazarı olarak faaliyetine devam etmektedir.

 

Emit Fuarına katılınarak İlçemizin tanıtımı yapılmıştır.

 

İş makinelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.

 

Şair İbrahim Yıldız Şiir Yarışması düzenlenerek başarılı şiir yazarları ödüllendirilmiştir.

 

İşkur ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Toplum Yararına Çalışma

Proğramı kapsamında 5 adet işçi 6 ay süresince istihdam edilerek Çevre Düzenleme ve Temizlik hizmetleri gördürülmüştür.

 

                       5- 2013 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-     Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanarak hizmete verilmesi.

2-     Belediyemizce Projesi yaptırılan kanalizasyon ana kollektör hattının yaptırılması.

3-     Taş Han’ın yaptırılan Restorasyon Projesine göre Restorasyon işlerine başlanılması.

4-     Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının çatısının yaptırılarak inşaatına devam edilmesi.

5-     İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

6-     İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

7-     İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

8-     İlçemiz güney kısmından geçen Çevre Yolu ile Karabük Yolu  ve Yalacık Yolları  arasında kalan kısmın 18. Madde uygulaması yapılmamış kısımlarında da 18. Madde uygulaması yapmak.

9-     İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

10- İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

11- İlçeden geçen derelerin islah edilmesi.

12- Katı atık depolama yerinin rehabilitasyon projesinin yaptırılarak rehabilitasyon işlerinin yaptırılması.

13- Adnan Menderes Caddesi’nin ilçe çıkışından okul önüne kadar olan kısmına kilit parke yaptırılması.

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

                  Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.200.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 435.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılmış ve Gider Bütçesi 2.635,000,00 TL olmuştur. 2011 Yılından Proğramlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 800.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 435.000,00 TL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 3.435.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 1.943.672,64 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.499.694,07 TL’lik  kısmı  tediye olunmuş 443.978,57 TL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2013 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 410.220,53 TL’lik  kısmını Personel Giderleri, 55.283,57 TL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 549.834,68 TL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 40.634,79 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 39.910,00 TL’lik kısmını Cari Transferler, 833.778,93 TL’lik kısmını Sermaye Giderleri Harcamaları, 14.010,14 TL’lik kısmını da Sermaye Transferleri oluşturmaktadır. 925.000,00 TL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2013 Mali Yılına aktarılmış ve 566.327,36 TL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

 

                                 Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.200.000,00 TL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 435.000,00 TL’lik Ek Bütçe yapılarak Gelir Bütçesi de 2.635.000,00 TL olmuştur. Yılı içinde 2.093.905,31 TL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2011 Yılından devir eden 35.691,48 TL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 2.129.596,79 TL olmuştur. Bu tahakkukların 2.089.175,71 TL’lik  kısmı tahsil olunmuş 40.421,08 TL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2013 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 161.511,33 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 460.554,69 TL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 570.438,,77 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 896.670,92 TL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tahsil olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2012 Yılı Net Gelirimiz de 2.089.175,71 TL olmuştur.  

 

                                Belediyemizin Zıraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki  Cari hesabı ile Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki hesaplarına 2012 Yılında 1.973.857,33 TL yatırılmış, 2012 yılından devir eden  10.286,93 TL ile Banka Gelir Yekünü 1.984.144,26 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 1.925.211,48 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 58.932,78 TL’lik  kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2013 Yılına devir etmiştir.

 

                       31.12.2012 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2013 Yılına devir etmiş toplam 443.978,57 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 210.373,17 TL kredi ve 317.154,32 TL kısa ve uzun vadeli Uzlaşma, Vakıflar Bankası A.O.’na kısa vadeli 23.193,98 TL kredi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 118.557,30 TL borcu,

 

                       31.12.2012 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2013 Yılına devir eden toplam  40.421,08 TL alacağı bulunmaktadır.

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2012 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………….…....58.932,78 TL

Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu........................................11.535,30 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…312.329,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..8.061.499,28 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...1.880.078,04 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….………………..470.034,95 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………….587.744,79 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….………………….573.303,64 TL’dir.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım