/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934303
Aktif: 4
Bugün: 66
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Zabıta Müdürlüğü

 

                                     

 

Zabıta Hizmetlerimiz Serkan Yalçın ve Enver ALTINKAYA tarafından yürütülmektedir.

                   

        Serkan Yalçın                                         Enver ALTINKAYA

     Zabıta Memuru V.                                      Zabıta Memuru   G.

 

 

Görevleri;

Tüketicinin korunması kanununa ilişkin gereken uygulamaları kontrol eder,

Zabıta Amirliğine ülke vatandaşının ulaştırdığı şikayetleri dinlemek ve gerekeni yapmak,

Semt pazarı ve gıda ürünleri satan dükkanların kontrolünü yapmak,

Çevre koruma kanununun belirttiği maddelerin uygulanmasını sağlamak,

İlçe sağlık müdürlüğü koordinasyonu ile beraber denetimleri yürütmek,

Sağlık şartlarına uymayan dükkanlara gereken yaptırımların uygulanması,

Belediyeye ait panolarda ve duvarlarda kaçak ilan ve reklam verenleri bulmak ve yaptırımını uygulamak,

Sokak satıcılara karşı gereken cezaları uygulamak,

Ana arter ve yol meydan işgalleri yapan kişilere gereken cezaları uygulamak,

Dilencilere karşı gereken uygulamaları yapmak,

Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesini yürütmek,

Kaçak et satan müesseseleri yakalamak ve cezalarını uygulamak,

Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi yürütmek,

İmar kanunun getirdiği maddeleri uygulatmak,

Ana arterlerde yürütülen kazı çalışmalarını denetlemek,

Yetkileri;

Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına

teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım