/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 810435
Aktif: 2
Bugün: 96
Dün: 371
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

3-4-5 NUMARALI DÜKKANLARIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR...

 

 

 

 

 

1-Mülkiyeti  Eflani Belediyesi’ne ait tapuda 160/3 parsel numarasında kayıtlı arsa üzerine inşaa edilen Hükümet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddeleri arasında yer alan ve kaba inşaatı bitirilen Belediye Düğün Salonu ve İş Merkezinin 3, 4 ve 5 numaralı bağımsız bölümleri her biri ayrı ayrı aşağıda belirtilen muhammen bedelleri üzerinden encümenimizin almış olduğu 02.07.2020 gün ve 30 sayılı kararı ile 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma usulüne göre satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2-Kaba İnşaatı bitirilen binanın gerek satışından önce gerekse satışından sonra İnşaatın Çatısı, dükkan ara bölmeleri (tuğla ile bölünecek), kalorifer sistemi (Kazan, tesisat ve dükkan petekleri dahil), elektrik tesisatı ana hatları (dükkan içi tesisatlar alıcılar tarafından yaptırılacaktır.), kullanma suyu hattı (dükkan girişlerine kadar), asansör, dış cephe mantolama, merdiven mermerleri sıva boya işleri ve korkulukları Belediyemiz tarafından yaptırılacaktır. Bunların haricindeki yapım işleri, projesine uygun olarak alıcılar tarafından yaptırılacak ve bedelleri kendilerince karşılanacaktır.

 3- a) 3 numaralı dükkanın muhammen bedeli 900.000,00 TL olup geçici teminatı 27.000,00 TL’dir.

       b) 4 numaralı dükkanın muhammen bedeli 1.100.000,00 TL olup geçici teminatı 33.000,00 TL’dir.

       c) 5 numaralı dükkanın muhammen bedeli 1.000.000,00 TL olup geçici teminatı 30.000,00 TL’dir.

İhaleye girecek istekliler istenilen dükkanlar için ayrı ayrı teminat yatırarak söz konusu dükkanların ihalelerine ayrı ayrı girebileceklerdir. Teminatlar hangi dükkan için yatırılmış ise sadece o dükkan için geçerli olacaktır.

4-Dükkanların satış bedelleri, kesin teminatın yatırılmasını müteakiben yarısı 5 gün için peşinen, diğer yarısı da aylık % 1,5 (Yüzde bir buçuk) vade farkı alınmak suretiyle 3 aya kadar vadelendirilebilecektir. Satılan Dükkanların Tapuları hak sahiplerine inşaatın bitimine müteakiben  verilecektir.

5-İhale 21..07.2020 günü saat 10.00’da Belediye Düğün Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

6-Bu işle ilgili olarak tanzim edilen idari şartname her gün mesai saatleri içinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği gibi, bedeli mukabilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.

 7-İhaleye katılacak olan taliplilerin ihale saatine kadar;

      a) İdari şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri,

      b) Geçici teminatlarını belediyemize makbuz karşılığında yatırmış olmaları,

      c) Kanuni ikametgahlarını ve tebligat adreslerini belirleyen ikametgah belgelerini,

      e) Belediyemiz Gelir Servisinden alacakları ‘Belediyemize Borcu Yoktur’  yazısını, ibraz etmeleri şarttır.

             İlanen duyurulur. 02.07.2020

Haber tarihi: 04 / 07 / 2020
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: SENTETİK YÜZEYLİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR...
Sonraki: KİLİT PARKE TAŞI VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR...


    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım